World Energy Outlook säger energieffektivisering först

World Energy Outlook (WEO) presenterar ett antal scenarier för framtidens energivärld, och deras olika förutsättningar. I WEO 2019 lyfts energieffektivisering återigen fram som den enskilt viktigaste åtgärden för en hållbar utveckling. Mer än någonsin måste beslutsfattare ta en skarp...

World Energy Outlook (WEO) presenterar ett antal scenarier för framtidens energivärld, och deras olika förutsättningar. I WEO 2019 lyfts energieffektivisering återigen fram som den enskilt viktigaste åtgärden för en hållbar utveckling.

Mer än någonsin måste beslutsfattare ta en skarp, evidensbaserad titt på där de står och konsekvenserna av de val de gör. WEO ger en uppsättning scenarier som utforskar olika möjliga framtider, handlingarna – eller ickehandlingar – som medför dem och sammankopplingarna mellan olika delar av systemet. Att snabbt öka energieffeffektiviseringstakten är den viktigaste åtgärden för att nå 1,5 graders-målet.

– An urgent need to take full advantage of the world’s “first fuel”, säger IEA.

Läs hela sammanfattningen här!

EEF

18 mar 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.