Viktigt att pengar för energieffektivisering används rätt

En rapport från europeiska revisionsrätten (www.eca.europa.eu) har analyserat stöd till energieffektivisering i EU-finansierade program i fem medlemsstater (Bulgarien, Tjeckien, Irland, Italien och Litauen). Revisorerna menar att medlen inte har använts...

En rapport från europeiska revisionsrätten (www.eca.europa.eu) har analyserat stöd till energieffektivisering i EU-finansierade program i fem medlemsstater (Bulgarien, Tjeckien, Irland, Italien och Litauen). Revisorerna menar att medlen inte har använts kostnadseffektivt.

 ”Byggnader måste bli mer energieffektiva om vi ska kunna uppfylla EU:s åtagande om minskad energiförbrukning”, sade João Figueiredo, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten”Det innebär att EU-pengarna i första hand måste gå till projekt som på ett kostnadseffektivt sätt ger energibesparingar och andra fördelar.” 

Läs rapporten här

EEF

29 apr 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.