Vad krävs för att stadsdelar i Sydostasien ska bli självförsörjande på energi?

Inbjudan till hearing Innovationskluster energieffektivisering

Energimyndigheten har gett EEF förstudiemedel för att undersöka möjligheterna till ett så kallat innovationskluster inom området energieffektivisering. Avsikten med satsningen är att bilda kluster av svenska företag inom energiområdet för att öka exporten. Affärsutbyte med andra länder kan även ge kunskap som kan användas i Sverige.

Vårt projekt, ”Zero by Sweden”, utgår från en vision om energimässigt självförsörjande stadsdelar i främst Sydostasien och andra snabbväxande regioner.

Den 27 mars, kl 13-16, håller EEF en hearing om tänkt upplägg av detta kluster. Medlemmar och andra som är intresserade att delta eller har frågor/synpunkter får gärna höra av sig till någon av oss på kansliet.

Anmälan kan göras via denna länk: https://goo.gl/forms/kIt31h7tbiCDFaJg1

Preliminär rapport skickas ut till anmälda ca 1 vecka innan hearingen.

Välkomna!

EEF:s kansli
Mikael Gustafsson, Lotta Bångens och Linnea Svanström

EEF

07 mar 2018

Senaste inläggen

12 feb 2019

Energiprestanda är allt viktigare för byggnadernas värde

En ny rapport från det europeiska forskningsinstitutet JRC visar att energieffektivisering blir allt viktigare för hur byggnader värderas, och att det finns en tydlig koppling till lägre kreditrisk.

Läs mer
08 feb 2019

Ny studie belyser stora energibesparingspotentialer

Mer än hälften av EU: s slutliga energibehov skulle kunna sparas senast 2050 om marknadsbarriärer avlägsnas. Detta visas i en ny Fraunhofer ISI-studie som bedömer effekterna av nya samhällstrender.

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-02-21

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Stockholm

2019-03-05

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Norrköping/Nyköping/Linköping

2019-03-14

Workshop inom affärsutveckling: Energitjänster

Läs mer