Vad krävs för att stadsdelar i Sydostasien ska bli självförsörjande på energi?

Inbjudan till hearing Innovationskluster energieffektivisering

Energimyndigheten har gett EEF förstudiemedel för att undersöka möjligheterna till ett så kallat innovationskluster inom området energieffektivisering. Avsikten med satsningen är att bilda kluster av svenska företag inom energiområdet för att öka exporten. Affärsutbyte med andra länder kan även ge kunskap som kan användas i Sverige.

Vårt projekt, ”Zero by Sweden”, utgår från en vision om energimässigt självförsörjande stadsdelar i främst Sydostasien och andra snabbväxande regioner.

Den 27 mars, kl 13-16, håller EEF en hearing om tänkt upplägg av detta kluster. Medlemmar och andra som är intresserade att delta eller har frågor/synpunkter får gärna höra av sig till någon av oss på kansliet.

Anmälan kan göras via denna länk: https://goo.gl/forms/kIt31h7tbiCDFaJg1

Preliminär rapport skickas ut till anmälda ca 1 vecka innan hearingen.

Välkomna!

EEF:s kansli
Mikael Gustafsson, Lotta Bångens och Linnea Svanström

EEF

07 mar 2018

Senaste inläggen

15 apr 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
10 apr 2019

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-04-25

Frukostseminarie: Energistatistik och visualisering, Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Norrköping

Läs mer