Utredning om styrmedel för energieffektivisering läggs ned

Utredningen om Vita certifikat - ett marknadsbaserat styrmedel för energieffektivisering - läggs ned vid årsskiftet. EEF har pratat med Göran Enander, särskild utredare i utredningen.

EU har ögonen på Sverige, vi måste göra mer för att uppfylla direktiven om energieffektivisering. I slutet av 2021 startade dåvarande regering en utredning om marknadsbaserade styrmedel för effekt- och energieffektivisering, även kallat kvotpliktssystem eller Vita certifikat. Utredningen tillsattes som ett led i arbetet med att nå de uppsatta målen för energieffektivisering, mål som i dagsläget anses utom räckhåll för Sverige enligt Energimyndighetens bedömningar. Göran Enander, särskild utredare, skulle överlämna slutbetänkandet till energiminister Ebba Busch (KD) i mars nästa år – men så blir inte fallet.

Under gårdagen fick utredningen ett abrupt slut då ansvarig statssekreterare meddelade att regeringen avser att lägga ned utredningen per den 31 december 2022 – på grund av besparingar inom utredningsanslaget. EEF har pratat med Enander och han lyfter det faktum att utredningen trots allt har hunnit en ganska lång bit på vägen.

”Nu ska vi koncentrera oss på att sammanställa det gedigna material som utredningen har tagit fram – och hoppas på att det kommer till användning framöver. För vi kommer att behöva styrmedel för energieffektivisering, på ett eller annat sätt” konstaterar han.

Vad säger regeringen?

Hur ska då Sverige jobba med energieffektivisering och se till att vi når nationella och europeiska mål?

”Regeringen avser att arbeta med andra åtgärder för energieffektivisering då ett system med vita certifikat hade blivit alltför administrativt betungande för aktörerna. Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 till exempel lagt ett förslag om att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus.” skriver energiministerns pressavdelning till Altinget.se.

Precis som alla styrmedel skulle det självklart kräva en del administration och innebära en kostnad. Men Vita certifikat ligger utanför statsbudgeten, systemet är alltså budgetneutralt och kan därmed också enklare ligga kvar över olika regeringskonstellationer. Erfarenheter från andra länder och utredningens uppskattningar visar också att vinsten överträffar kostnaden med stor marginal.

Gällande regeringens alternativa lösningar anser EEF att det inte kommer att räcka för att Sverige ska nå sina energieffektiviseringsmål, eller nå upp till EU’s krav.

”Regeringens bidragsförslag räcker inte långt, Sverige behöver ett kraftfullt styrmedel! Vi hoppas att det kommer nya förslag som har förutsättningar att bli långsiktiga och leder till faktiska energibesparingar.” säger EEFs VD Lotta Bångens.

EEF

21 dec 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.