Tryggare energibesparingar för industrin

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) erbjuder Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering. Auktorisationen är skapad tillsammans med beställare i branschen med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade åtgärder...

EEF-auktorisationen skapar trygghet och säkerställer energieffektiva åtgärder.

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) erbjuder Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering. Auktorisationen är skapad tillsammans med beställare i branschen med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade åtgärder blir genomförda. Sveriges industrier står för en stor del av landets utsläpp av växthusgaser – det är därför extra viktigt att de energieffektiviserar sin verksamhet. EEF lanserar därför ett auktorisationsområde framtaget specifikt för industrin: Tryckluft.

Alla EEFs auktorisationsområden är framtagna för att se till att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med klimatet och kundens bästa för ögonen; det skapar en trygghet för både leverantör och beställare och säkerställer energieffektiva åtgärder. Auktorisationen är uppdelad efter produkt- och tjänsteområde då energieffektivisering är ett brett ämne och företag har sedan tidigare möjlighet att bli auktoriserade inom Energikartläggning och Teknisk förvaltning – energi. Det är nu med fokus på industrin som EEF har tagit fram det senaste området som är Tryckluft.

EEF villl i och med detta att industrier ska kunna anlita ett garanterat kunnigt energieffektiviseringsföretag som utför någon eller flera av tryckluftstjänsterna:

  • Kartläggning av användningen av tryckluft utifrån beställarens behov
  • Förslag på åtgärder
  • Installation av ny utrustning och kontroll av funktion

De lösningar som föreslås ska uppfylla de krav som överenskommits innan, dessa kan t.ex. gälla energianvändning, funktion, driftsäkerhet och servicevänlighet. I uppdraget ska det också ingå att informera beställaren om olika alternativa systemlösningar för att (ur ett helhetsperspektiv) uppnå bästa möjliga energieffektivitet och arbetsmiljö.

Sveriges industrier står enligt naturvårdsverket för 32 procent av Sveriges totala utsläpp – det är därför viktigt att de energieffektiviserar sin verksamhet. EEFs auktorisation är framtagen för att säkerställa att just industrin får tillgång till företag som är kunniga inom tryckluft och energieffektivisering för att se till att fler åtgärder genomförs.

”För kunder och beställare av energibesparande åtgärder inom industrin finns det nu ett bra verktyg för att välja en trovärdig och seriös leverantör av energieffektiva tryckluftssystem – auktorisationen säkerställer att beställare får den tjänst eller produkt som man förväntar sig av sin leverantör!” säger Bo Lilja, automationsingenjör, Festo.

Det är onödigt att slösa med energi – och dyrt. Vi vet samtidigt att det kan vara svårt för industriföretagen att hitta rätt kompetens för att få till bra energieffektiviseringsåtgärder. EEF-auktorisationen är skapad för att lösa detta och fungerar samtidigt som en trygghet i affären – för båda parter.

Läs om vad BeBoFastighetsägarna och ICHB skriver om EEF’s tidigare auktorisationsområden här.

EEF

10 jun 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.