”Sveriges strategi duger inte” – EEF om renoveringsstrategin

Tillsammans med fem andra branschorganisationer har EEF skrivit ett brev riktat till de myndigheter som tar fram underlaget till renoveringsstrategin – vi är besvikna, menar Lotta Bångens.

EU har ålagt alla medlemsländer att ta fram en ”Renoveringsstrategi” som ska ”underlätta en kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader”. Men Sveriges strategi duger inte, menar EEF tillsammans med fem andra branschorganisationer.

– Det finns så mycket som vi kan göra här och nu, men strategin innehåller inga konkreta förslag alls, bara nya utredningar. Jag är besviken, säger Lotta Bångens, vd på EEF.

Tillsammans med Svensk ventilation, Installatörsföretagen, Swedisol, Isoleringsfirmornas förening och Belysningsbranschen har EEF skrivit ett brev som skickades in till Boverket, Energimyndigheten, Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet. I det klargörs vilka förändringar som behövs för att förbättra Sveriges strategi.

Läs brevet i sin helhet här.

EEF

25 jun 2020

Senaste inläggen

23 sep 2020

Sveriges första Think tank om energieffektivisering

Den 22 september startades en think tank på ämnet energieffektivisering, med bland annat generaldirektörerna från Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten samt representanter från näringslivet och offentlig sektor.

Läs mer
21 sep 2020

EEF:s auktorisation som verktyg hos Bebo & Belok

Sedan en tid tillbaka finns auktorisationen som verktyg hos Bebo & Belok. Auktorisationen är framtagen för att säkerställa en tydlig, kundorienterad och kvalitativ tjänst eller produkt från leverantör.

Läs mer
17 sep 2020

EEF: Regeringsförslaget om stöd till energieffektivisering måste bli mer konkret

EEF välkomnar regeringens förslag om bidrag till energieffektivisering i flerbostadshus, men hur ska pengarna fördelas? Lotta Bångens, vd på EEF, föreslår en utformning i stil med rut och rot.

Läs mer

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.