“Sveriges strategi duger inte” – EEF om renoveringsstrategin

Tillsammans med fem andra branschorganisationer har EEF skrivit ett brev riktat till de myndigheter som tar fram underlaget till renoveringsstrategin – vi är besvikna, menar Lotta Bångens.

EU har ålagt alla medlemsländer att ta fram en ”Renoveringsstrategi” som ska ”underlätta en kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader”. Men Sveriges strategi duger inte, menar EEF tillsammans med fem andra branschorganisationer.

– Det finns så mycket som vi kan göra här och nu, men strategin innehåller inga konkreta förslag alls, bara nya utredningar. Jag är besviken, säger Lotta Bångens, vd på EEF.

Tillsammans med Svensk ventilation, Installatörsföretagen, Swedisol, Isoleringsfirmornas förening och Belysningsbranschen har EEF skrivit ett brev som skickades in till Boverket, Energimyndigheten, Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet. I det klargörs vilka förändringar som behövs för att förbättra Sveriges strategi.

Läs brevet i sin helhet här.

EEF

25 jun 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.