Sveriges första Think tank om energieffektivisering

Den 22 september startades en think tank på ämnet energieffektivisering, med bland annat generaldirektörerna från Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten samt representanter från näringslivet och offentlig sektor.

Under tisdagen den 22 september startade EEF, i projektet EnOff – Energieffektivisering i Offentlig sektor, Sveriges första think tank om energieffektivisering. Deltog i möte ett gjorde bland annat generaldirektörerna för Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten samt representanter från både näringslivet och offentliga sektorn. Från den offentliga sektorn deltog kommuner, regioner och högskolor i Mellansverige.

Syftet med Think tanken är att lyfta energieffektiviseringsfrågan så att fler projekt ska genomföras lokalt i den offentliga sektorn. I regeringens budget som presenterades under måndagen den 21 september finns förslag på att över 4000 miljoner kronor ska stötta energieffektivisering i flerbostadshus de kommande tre åren. Det här visar på frågans tyngd och att energieffektivisering har lyfts upp på agendan.

Resultatet av möte ett var övergripande positivt, där alla deltagare var rörande överens om att det finns en stor potential i att energieffektivisera. Anders Ekdahl, moderator för mötet, berättar att det finns ett stort engagemang och egentligen väldigt få ursäkter att inte gå vidare. Så här säger Anders:

– Medvetenheten och kunskapen finns och man är överens om att det är i genomförandet vi behöver vässa verktygen.

Såhär säger Lotta Bångens, vd för EEF och initiativtagare till Think tanken:

– Först vill jag säga att det är härligt att se vilket engagemang det finns! Vi verkar vara rörande överens om att det finns en stor potential kvar i energieffektivisering. Nu hoppas jag på konkreta åtaganden från deltagande myndigheter, offentliga sektorn och näringslivet för att driva på i frågan. Vi har ett gemensamt ansvar för att det ska börja hända saker. Och det är bråttom. 

EEF ser fram emot nästa möte och hur vi kan gå vidare med frågan.

Läs gärna mer om projektet EnOff här!

EEF

23 sep 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.