Sverige måste satsa på energieffektivisering!

Nu har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2022. De medel som finns i budgeten för effektivisering är långt under den nivå som borde satsas med tanke på den samhällsnytta som energieffektivisering bidrar med.

EEFs kommentar till budgeten för 2022

Nu har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2022. De medel som finns i budgeten för effektivisering är långt under den nivå som borde satsas med tanke på den samhällsnytta som energieffektivisering bidrar med.

Inom EU har man länge talat om strategin ”effektivisering först” och i medlemsländerna ska denna strategi beaktas i nationellt energi- och klimatarbete. Vi ska inte bygga ut mer energiproduktion än vi har behov av och vi ska inte missa de mest kostnadseffektiva och billigaste åtgärderna.

EEF är besvikna på budgeten. De satsningar som görs i budgeten (stöd till energieffektivisering i flerbostadshus och Energisteget för åtgärder inom industrin) är kortsiktiga och skapar inte de långsiktiga förutsättningar som aktörer på marknaden efterfrågar. EEF vill se en sammanhållen politik för energieffektivisering och en satsning som motsvarar nyttan.

När ska energieffektivisering få ta plats i svensk energi- och klimatpolitik?

EEF

22 sep 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.