Styrkan i samverkan – upphandla med EnOff-modellen

Vi följer Enköpings kommuns arbete med den nyligen framtagna upphandlingsmodellen EnOff-modellen. I denna tredje artikel får vi utöver Enköping även möta Per Sjöbom från Rejlers, företaget som vann den första upphandlingen med modellen som grund.

I den här artikelserien följer vi Enköpings kommuns arbete med den nyligen framtagna EnOff-modellen – upphandlingsmodellen som på ett enkelt sätt ska främja energieffektivisering. I denna tredje artikel får vi utöver Joakim Sjödahl och Jarno Rannisto från Enköpings kommun även möta Per Sjöbom från Rejlers, företaget som vann den första upphandlingen som genomfördes med EnOff-modellen som grund.

Energieffektivisering är att se långsiktigt

Enköpings kommun har höga ambitioner när det kommer till att spara energi. Från 2018 fram till 2023 ska energianvändningen minska med 10 % – vilket kräver drastiska åtgärder. Men för en kommun som vill satsa är det här en välkommen utmaning.

Enköping har använt EnOff-modellen, upphandlingsmodellen som ska främja energieffektivisering. Joakim Sjödahl och Jarno Rannisto har varit en del av projektgruppen som med stöd från projekt EnOff har rott upphandlingen i land.

Kommunen vill gärna stå i framkant vad gäller energiområdet. Det kan de göra delvis på grund av att de har en chef som ser behoven, och som också har sett till att kompetensen finns på plats, berättar Joakim.

”För att nå de högt ställda energimålen har vi förstärkt organisationen med en energisamordnare. Joakims kompetens och driv i arbetet är en framgångsfaktor för oss som vi ser effekten av när vi följer upp genomförda åtgärder” säger Katarina Härner, Joakims chef tillika fastighetschef på Enköpings kommun.

Katarina Härner, fastighetschef, Enköpings kommun

”Man kan alltid handla upp utan energikunskap, men någonstans måste det följas upp – vad är resultatet?”, menar Joakim. ”Där behöver det finnas någon som har kompetensen att kunna följa upp.”

Med EnOff-modellen som grund – hur var processen?

När Enköping fått in sina anbudsförfrågningar genomfördes en selektering – och tre företag stod kvar för att presentera sina anbud.

Under presentationen kunde Enköping ställa frågor till anbudsgivarna. Även om alla fick samma frågor och intervjuerna följde samma struktur öppnade presentationerna möjligheten för alla i projektgruppen att förstå helheten, oberoende av tidigare erfarenhet från upphandlingar. Det gjorde att alla i gruppen fick en gemensam bild av vad upphandlingen skulle innebära.

”Jag är exempelvis ingen expert på energieffektivisering”, menar Jarno, ”och jag är ingen expert på upphandling”, menar Joakim. Genom en presentation med förbestämda frågor kunde alla se skillnaderna i anbudgivarnas tänk och val av lösningar. Något som inte bara uppskattades av gänget i Enköping – utan även av de som var med och höll presentationerna.

Rejlers – vinnarna av upphandlingen

Per Sjöbom är VD på Rejlers energiprojekt, företaget som vann upphandlingen i Enköping. Rejlers har lång erfarenhet av att jobba med liknande uppdrag och är vana vid att identifiera åtgärder inom energi och underhåll i totalentreprenad.

När upphandlingen kom ut blev Rejlers, med sin långa erfarenhet, direkt intresserade. För det var det med vana händer de kunde prissätta och räkna på projektet. Rejlers anser att energieffektivisering är en del av det absolut nödvändiga hållbarhetsarbete som måste göras. ”Det är inte en fråga om ’om’”, säger Per. ”Vi brinner för den här frågan”.

Per Rejlers, VD på Rejlers energiprojekt. Foto: Erik Nygren / eriknygren.com

Även Per såg fördelar med presentationerna av anbud. För Rejlers var det viktigt att kunna förmedla till beställaren vad det faktiskt innebär att göra en sådan här typ av beställning. Att kunna ställa följdfrågor är viktigt ur bådas perspektiv, så att beställaren förstår vad det är för part som handlas upp.

Något som sticker ut med modellen (jämfört med liknande modeller) ur leverantörsperspektiv, är att det går i ett långsammare tempo och att den fokuserar på en byggnad i taget. För Rejlers, som är vana vid att ta ett större grepp, var det nytt. Fördelen med det är att alla hinner känna på varandra och testa samarbetet. ”Upphandlingsdelen är dock inget som hindrar en beställare från att köra i gång i ett snabbare tempo – det går att jobba med fler fastigheter samtidigt”, menar Per. 

Vad är EnOff-modellens fördelar?

I ryggen för projektet vilar alla samverkansparter för projekt EnOff. Det innebär att både Upphandlingsmyndigheten och SKR har varit med och tagit fram modellen. Jarno tyckte att det kändes tryggt. ”Det var mycket nytt och det ingav trygghet att den uppbackningen fanns”, menar han. ”Att kompetensen fanns med redan i början av processen.”

Det som var en utmaning med att vara först med modellen, blir till en vinst senare. ”Det viktiga kommer i själva utförandet.”, menar Joakim. ”Att upphandla med energieffektivisering i åtanke är i sig inte unikt – det är funktionen med optioner och att inte låsa in sig i något som är det unika”.

För Rejlers är den viktigaste fördelen med modellen att det är en modell för de företag som faktiskt vill utföra energieffektiva åtgärder, som vill få saker att hända, menar Per. En utredning sparar inga kilowatt-timmar – det gör däremot åtgärderna. ”En stor fördel är att samma part är med från början och identifierar energi och underhållsåtgärder, projekterar, samt genomför dem i totalentreprenadform. Då får man möjlighet att få med kompetensen, ansvaret och engagemanget genom hela projektet – det blir liksom rätt från början”, säger Per.

EEF

15 feb 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.