Stora möjligheter för energieffektivisering inom tryckluft

I en artikel i Ny Teknik berättar Torbjörn Lundborg, vd för medlemsföretaget SMC Automation, om de stora möjligheterna som finns med att se över industrins tryckluftssystem. 

Inom industrin går tio procent av energianvändningen till tryckluftssystemen. Genom enkla åtgärder kan denna användning halveras menar Torbjörn och jämför det med att frigöra el till nästan 350 000 elbilar.

Till Ny Teknik berättar han om att man kan göra mycket med lite medel:

– Vi har exempel på maskiner vi byggt om för 60 000–70 000 kronor, och det har återbetalat sig på kanske sex månader. Bygger man energieffektivare maskiner från start är merkostnaderna marginella. Det betalar sig i princip från dag ett, säger Torbjörn Lundberg.

Lotta Bångens, vd för EEF, betonar enkelheten kring att effektivisera bland annat tryckluften eftersom produktionen oftast inte behöver påverkas. Till Ny Teknik säger hon:

– Vi tror att många vill energieffektivisera, men kanske inte alltid vet hur de ska gå till väga. Därför är det viktigt att vi som leverantörer gör det enkelt för företagen, och framför allt att vi visar vad som går att göra utan att produktionen påverkas. Belysning, fläktar och tryckluft kan ofta effektiviseras utan avbrott i produktionen.

Läs artikeln i sin helhet i Ny Teknik.

EEF

01 feb 2018

Senaste inläggen

17 jun 2019

Örebros industrier vill energieffektivisera - och samarbeta

Efter den första Energifrukosten i Bredaryd tidigare i år var responsen positiv - nu har träff två gått av stapeln, denna gång i Örebro län. Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt?

Läs mer
07 jun 2019

EEF i Almedalen: Kan energieffektivisering bidra till att lösa effektbristen?

Energieffektivisering och flexibilitet (att omfördela användningen av el över tid) kan bidra till ett minskat behov av utbyggda kraftledningar och transformatorstationer - det är även en billigare lösning. Hur mycket kan det bidra med och har branschen förberett produkter och system för att vara flexibla?

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-07-01

Seminarie i Almedalen: Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?

2019-07-01

Seminarier i Almedalen: Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra politiker skapa mer verkstad?

2019-09-27

Industrifrukost i Eskilstuna

Läs mer