Stora möjligheter för energieffektivisering inom tryckluft

I en artikel i Ny Teknik berättar Torbjörn Lundborg, vd för medlemsföretaget SMC Automation, om de stora möjligheterna som finns med att se över industrins tryckluftssystem. 

Inom industrin går tio procent av energianvändningen till tryckluftssystemen. Genom enkla åtgärder kan denna användning halveras menar Torbjörn och jämför det med att frigöra el till nästan 350 000 elbilar.

Till Ny Teknik berättar han om att man kan göra mycket med lite medel:

– Vi har exempel på maskiner vi byggt om för 60 000–70 000 kronor, och det har återbetalat sig på kanske sex månader. Bygger man energieffektivare maskiner från start är merkostnaderna marginella. Det betalar sig i princip från dag ett, säger Torbjörn Lundberg.

Lotta Bångens, vd för EEF, betonar enkelheten kring att effektivisera bland annat tryckluften eftersom produktionen oftast inte behöver påverkas. Till Ny Teknik säger hon:

– Vi tror att många vill energieffektivisera, men kanske inte alltid vet hur de ska gå till väga. Därför är det viktigt att vi som leverantörer gör det enkelt för företagen, och framför allt att vi visar vad som går att göra utan att produktionen påverkas. Belysning, fläktar och tryckluft kan ofta effektiviseras utan avbrott i produktionen.

Läs artikeln i sin helhet i Ny Teknik.

EEF

01 feb 2018

Senaste inläggen

15 apr 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
10 apr 2019

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-04-25

Frukostseminarie: Energistatistik och visualisering, Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Norrköping

Läs mer