Stora möjligheter för energieffektivisering inom tryckluft

I en artikel i Ny Teknik berättar Torbjörn Lundborg, vd för medlemsföretaget SMC Automation, om de stora möjligheterna som finns med att se över industrins tryckluftssystem. 

Inom industrin går tio procent av energianvändningen till tryckluftssystemen. Genom enkla åtgärder kan denna användning halveras menar Torbjörn och jämför det med att frigöra el till nästan 350 000 elbilar.

Till Ny Teknik berättar han om att man kan göra mycket med lite medel:

– Vi har exempel på maskiner vi byggt om för 60 000–70 000 kronor, och det har återbetalat sig på kanske sex månader. Bygger man energieffektivare maskiner från start är merkostnaderna marginella. Det betalar sig i princip från dag ett, säger Torbjörn Lundberg.

Lotta Bångens, vd för EEF, betonar enkelheten kring att effektivisera bland annat tryckluften eftersom produktionen oftast inte behöver påverkas. Till Ny Teknik säger hon:

– Vi tror att många vill energieffektivisera, men kanske inte alltid vet hur de ska gå till väga. Därför är det viktigt att vi som leverantörer gör det enkelt för företagen, och framför allt att vi visar vad som går att göra utan att produktionen påverkas. Belysning, fläktar och tryckluft kan ofta effektiviseras utan avbrott i produktionen.

Läs artikeln i sin helhet i Ny Teknik.

EEF

01 feb 2018

Senaste inläggen

12 feb 2019

Energiprestanda är allt viktigare för byggnadernas värde

En ny rapport från det europeiska forskningsinstitutet JRC visar att energieffektivisering blir allt viktigare för hur byggnader värderas, och att det finns en tydlig koppling till lägre kreditrisk.

Läs mer
08 feb 2019

Ny studie belyser stora energibesparingspotentialer

Mer än hälften av EU: s slutliga energibehov skulle kunna sparas senast 2050 om marknadsbarriärer avlägsnas. Detta visas i en ny Fraunhofer ISI-studie som bedömer effekterna av nya samhällstrender.

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-02-21

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Stockholm

2019-03-05

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Norrköping/Nyköping/Linköping

2019-03-14

Workshop inom affärsutveckling: Energitjänster

Läs mer