Stora möjligheter för industrin – men var börjar man?

Sveriges industrier har stora möjligheter att energieffektivisera, speciellt sina stödprocesser. Listan på fördelar kan göras lång: Stora besparingar, minskad klimatpåverkan, minskat underhåll och en bättre arbetsmiljö till exempel.

Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärnverksamheterna inom industrin varierar stort går det knappast att säga något generellt om energianvändningen och därmed inte vad, var, när och hur man kan göra för att dra ner på själva verksamhetens energikostnader. För stödprocesserna – belysning, ventilation, tryckluft, pumpning, lokalvärme, komfortkyla, tappvarmvatten, interntransporter, ånga – kan man däremot säga mer. Det är här det finns stora möjligheter till energieffektivisering!

Analysera och planera energieffektivisering i industrin

Så var börjar man? Hur vet man var och vad man behöver effektivisera? För att svara på detta så måste man starta med att mäta; man behöver kartlägga energianvändningen. Med klara fakta som utgångspunkt är det sedan dags att gå vidare till nästa steg.

EEF tog 2009 fram en guide för hur industrier kan spara energi, vissa länkar och siffror har åldrats, men med drygt tio år på nacken stämmer det mesta förvånansvärt bra. Och frågan är som bekant mer aktuell än någonsin. Genom att följa tabellen nedan kan industrin få en bättre överblick och förståelse för hur man startar ett genomgående, framgångsrikt energeffektiviseringsarbete.

Läs hela guiden för energieffektivisering inom industrin (från 2009) här!

I dagarna släppte även ”Energy Effiency Movement” den något tyngre rapporten ”Industrial energy efficiency playbook” som beskriver tio åtgärder som företag kan vidta för att förbättra sin energieffektivitet, minska energikostnaderna och omgående sänka utsläppen. Läs hela rapporten här!

Energieffektivisering leder inte bara till lägre elräkningar för industrierna, det bidrar även till minskade utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser som påverkar klimatet. Detta samtidigt som det ger en bättre arbetsmiljö och minskar underhållskostnaderna. En så kallad win, win, win situation.

EEF

25 nov 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.