Skicka in gott exempel

Fält markerade med * är obligatoriska.

Lämplig rubrik gott exempel

Ägare och fastighet

Kan ni troligen ta emot korta besök efter förfrågan till kontaktperson?

Åtgärd(-er)

Åtgärd inom området*

Skäl till genomförande av åtgärd / åtgärder*

Elbesparing (kWh/år) ange ävenom det gäller beräknad eller uppmätt besparing

Värmebesparing (kWh/år) ange ävenom det gäller beräknad eller uppmätt besparing

Uppnåddes utlovad besparing?

Kommentarer

Har dessa åtgärder lett till ytterligare positiva effekter utöver energibesparing?

Ladda upp film/foto

Tack för ditt svar!