Sätt ren energi i centrum av stimulansplanerna för att motverka Corona-krisen

Coronavirusets påverkan runt om i världen och den resulterande oron på globala marknader dominerar vår uppmärksamhet. När regeringarna svarar på dessa sammanlänkade kriser får de inte glömma en viktig utmaning i vår tid: ren energiövergångar.

Coronavirusets påverkan runt om i världen och den resulterande oron på globala marknader dominerar vår uppmärksamhet. När regeringarna svarar på dessa sammanlänkade kriser får de inte glömma en viktig utmaning i vår tid: övergången till ren energi.

Coronaviruset har förvandlats till en internationell kris med allvarliga följder för människors hälsa och ekonomiska aktivitet. Även om de kan vara allvarliga är effekterna troligtvis tillfälliga. Samtidigt kommer hotet från klimatförändringarna, som kräver att vi minskar de globala utsläppen betydligt det här decenniet, kvar. Vi bör inte låta dagens kris kompromissa med våra ansträngningar för att ta itu med världens oundvikliga utmaning.

Läs hela artikeln hos IEA.

EEF

24 mar 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.