På förskolan Trädgården får barnen lära sig om energieffektivisering

På förskolan Trädgården i Hökarängen har de under våren genomfört ett omfattande projekt gällande energi och hållbarhet – och med hjälp av EEF fick även energieffektivisering en plats i projektet.

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har visionen att energieffektivisera Sverige och på så sätt underlätta övergången till ett förnybart energisystem – för miljön, klimatet och ekonomin. I slutet på april fick EEF möjlighet att försöka nå en ny publik med den visionen – barnen på förskolan Trädgården i Hökarängen.

I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) tydliggörs det att hållbarhet ska vara en del av verksamheten. ”Utbildningen ska … lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.”

Mer specificerat än så är det dock inte, och det är upp till varje förskola hur man väljer att lyfta ämnet. På förskolan Trädgården i Hökarängen har de på avdelningen Nyckelpigan valt att ha ett stort fokus på hållbar energi. 

”Alla förskolor i hela Farsta Stadsdel arbetar med temat hållbar utveckling detta läsår; social, ekologisk och ekonomisk. Men sen ser det lite olika ut vad man valt att fokusera på!” säger Annika Martinka, förskolepedagog på Nyckelpigan, Trädgården.

På Nyckelpigan har barnen introducerats för olika energihjältar, exempelvis: Sol-, vind- och vattenhjälten. Genom, bilder, sagor, experiment, böcker, samtal och faktafilmer har de tagit reda på hur naturresurser kan omvandlas till elektricitet. De har även diskuterat hur man kan stoppa energitjuvar!

Vattenkraftshjälten avbildas

Pedagogerna ville gärna prata mer om energieffektivisering – och tog då in experthjälp på området. Med hjälp av EEF fick barnen bland annat lära sig om energipriskriser. Att det kan vara väldigt dyrt att använda el, speciellt vissa dagar och månader, så man kan spara massor av pengar genom att använda mindre el.

Även effektproblematiken gick att förklara på ett pedagogiskt sätt. Vi i Sverige använder så mycket el att det börjar bli fullt i ledningarna som elen tar sig fram i. Elen får snart inte plats att röra sig där inne längre. För att lösa det kan vi använda mindre el – vi kan energieffektivisera – då blir det mer plats i ledningarna.

Barnen på Nyckelpigan fick också lära sig mer om specifika energieffektiviseringsåtgärder. Bland annat om smarta lampor som inte slösar med energi samt hur isolering kan fungera som en overall till huset – för att se till att värmen stannar kvar inne i huskroppen. De fick helt enkelt möjlighet att reflektera kring energieffektivisering – som ju är det mest effektiva sättet att stoppa energitjuvar på.

Detta resulterade i att pedagogerna tog fram ännu en energihjälte: Effektiviseringshjälten! Barnen byggde också på eget bevåg en effektiviseringsrobot med hjälp av återvunnet material, en robot som ska påminna alla hur man kan spara på el och energi!

Den nya energieffektiviseringshjälten

Energieffektiviseringhjälten är enligt EEF en viktig pusselbit i arbetet kring hållbar energi – det är ju den hjälten som kan se till att de andra energihjältarna får sommarlov och kan vila upp sig. Energieffektiviseringshjälten är också världens bästa på att hitta energitjuvar – och stoppa dem.

EEF anser att energieffektivisering alltid måste vara en del av energidiskussionen – oavsett på vilken nivå den förs. EU:s energieffektiviseringspolitik är tydlig, där gäller ”energy efficiency first”-principen. Det är ett måste för att vi ska klara energiomställningen och nå klimatmålen.

EEF hoppas nu på att politikerna följer i förskolans fotspår, och i större utsträckning plockar in energieffektiviseringen i diskussionen gällande hållbar energi.

EEF

02 maj 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.