Om EEF

Det är omodernt att slösa med energi – och dyrt.

Vad gör EEF?

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en intresseorganisation med visionen att energieffektivisera Sverige. EEF samlar främst leverantörer och beställare av energitjänster och produkter. Bland EEFs medlemmar finns entreprenörer, industrier, branschorganisationer, föreningar, fastighetsägare, företag med flera. Vi har ett starkt engagemang för att säkerställa ett förnybart energisystem – för miljön, klimatet och ekonomin.

Vi bistår våra medlemsföretag med kunskap inom energieffektivisering samt fungerar som en länk mellan våra leverantörsmedlemmar och beställarmedlemmar.

EEF auktoriserar leverantörsföretag inom energieffektivisering. EEF’s auktorisation är framtagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen.

Läs mer om auktorisationen här!

EEF har även skapat en grupp för lediga jobb och praktikplatser inom effekt- och energieffektivisering; för energi-ingenjörer, konsulter, installatörer och allt däremellan. I gruppen kan du lägga upp lediga positioner som finns på ditt företag eller en kort beskrivning av dig själv och dina kompetenser om du söker jobb eller praktikplats.
Om du är intresserad av EEF:s stadgar kan du ladda hem dem här.
Vår Integritetspolicy enligt GDPR finns att läsa här.
EEFs uppförandekod för medlemmar hittar du här.

EEF's politiska påverkansarbete

De viktigaste områdena inom politiskt påverkansarbete är införandet av Vita certifikat och innehållet i Boverkets byggregler. EEF jobbar aktivt med att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektiviseringsfrågor i stort.

• EEF är ständigt närvarande i debatten om nödvändigheten av fortsatt energieffektivisering. Vi trycker på myndigheter och politiker för att skapa bättre förutsättningar för effektivisering, vilket skapar fler jobb och moderna, konkurrenskraftiga företag.
• EEF bevakar energieffektiviseringsfrågan både i Sverige, EU och internationellt och uppdaterar snabbt våra medlemmar om det som händer ifråga om krav och regler.
• EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED, har flera förslag som gagnar branschen och gör energitjänster/ energieffektivisering allt viktigare. EEF arbetar intensivt för att dessa intentioner ska få ett snabbt och bestående genomslag i svensk vardag.
• EEF strävar efter att fördjupa sin samverkan med olika lärosäten, både universitet och yrkesutbildningar. Vi vill ständigt uppdatera våra kunskaper och få tillgång till nya idéer. Ett ömsesidigt utbyte av kunskap inspirerar och bidrar till att trygga återväxten i branschen.
EEF innehar huvudmannaskapet för den europeiska uppförandekoden för tjänsten Avtal om energiprestanda. Under sidan nyheter kan du bland annat se vilka remissvar vi har lämnat samt läsa våra samlade debattartiklar.

EEF uppmärksammar

 

Årets framtidsföretag

EEF utser varje år ‘Årets framtidsföretag’. Utmärkelsen går till ett företag eller organisation med en ny idé eller tjänst som är framåtblickande och kan ha stor betydelse för energieffektiviseringen i framtiden.

2020 Umeå energi/Energitjänster 2019 Ngenic, 2018 Projektet RealEstateCore, 2017 SmartFront, 2016 Rexel, 2014 ByggVesta, 2013 HSB, 2012 Knycer torklösning, 2011 Ahlsell  & 2010 Interactive Institute


Egil Öfverholm-priset

EEF delar från och med år 2018 ut Egil Öfverholm-priset. Detta är ett hederspris, för lång och trogen tjänst inom energieffektivisering – priset är döpt efter sin första pristagare.

2020 Mari-Louise Persson, 2019 Reinhold Larsson, 2018 Egil Öfverholm 

Vision & mål

 

Vision: EEF har säkerställt en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder. 

Långsiktiga mål: EEF har satt upp ett antal mål som ska hjälpa oss att nå visionen.

Våra mål är:

  • Företag från alla branscher inom energieffektivisering, i hela Sverige, har kännedom om och deltar på lämpligt sätt i EEFs arbete. EEF har plattformar där medlemsföretagen aktivt möts för att få synergier i form av utökade affärsmöjligheter och kunskapsöverföring, för kundernas bästa.
  • Trovärdigheten för energieffektiviseringsbranschen är hög, främst genom EEF’s auktorisation av leverantörer.
  • Kunderna vänder sig i första hand till EEF för oberoende och målgruppsanpassad information samt för att hitta kompetenta leverantörer.
  • EEF har ett nära och väl utvecklat samarbete med akademier och yrkeshögskolor som säkerställer kompetensnivåer och tillgång till välutbildad arbetskraft inom energieffektivisering.
  • EEF är den mest erkända och trovärdiga aktören vid förändring av lagar och regler inom området energieffektivisering.

Medlemmar

Branscher, föreningar och organisationer

Styrelse

Thomas Sundén, ordförande

VD, Sustainable Innovation

thomas.sunden@sust.se

Hans Nyblom

Installatörsföretagen

hans.nyblom@in.se

Ida Landin

Rejlers

ida.landin@rejlers.se

Anders Ekdahl

Nordic Climate Group

anders.ekdahl@nordicclimategroup.se

Jonas Ternström

ECIS

jonas@ecis.se

Håkan Olsson

Caverion

hakan.l.olsson@caverion.com

Anna Bellander

Fastighetsägarna Stockholm

anna.bellander@fastighetsagarna.se

Bo Lilja

Festo

bo.lilja@festo.com

Egil Öfverholm (Adjungerad styrelseledamot)

Anthesis

egil.ofverholm@gmail.com

Expertgrupp

 

Expertgruppen stöttar EEF avseende den information och de råd vi har på hemsidan om respektive energitjänst. Syftet är att beställare ska känna förtroende för att våra texter är oberoende, aktuella, målgruppsanpassade samt väl avvägda avseende teknik, ekonomi och mervärden. Personerna är utvalda på erkänd kompetens och för att tillsammans täcka alla tjänster och perspektiv. Texterna kommer att utvecklas kontinuerligt.

Alla tjänster och åtgärder

Roland Jonsson

Roland Jonsson utbildning och innovation AB

Richard Lindwall

Energi & Utbildning i Sverige

Willy Ociansson

Willy's CleanTech

Mari-Louise Persson

Riksbyggen

Jonas Tannerstad

ÖrebroBostäder

Åsa Wahlström

CIT Energy Management

Nätverk, projekt & samverkan

 

 

Nätverk Energibolag och Energitjänster

Delta i framtidens nätverk för energibolag – tillsammans kan energibolagen utveckla sina energitjänster, skapa större förutsättningar för energieffektivisering och göra bättre affärer. EEF driver nätverket ‘Energibolag och energitjänster’ för Sveriges alla energibolag.

Vi utvecklar energibolagens energitjänster – tillsammans. Deltagarna hjälps åt på och mellan mötena att föreslå ämnen, frågor, diskussionspartners till kommande möten samt samverkar i att utveckla tjänsterna och affären kring dessa. Målet med nätverket är att respektive energibolag blir erkända av sin lokala marknad avseende att driva hållbar utveckling framåt.

Att utveckla energitjänster innebär både möjligheter och utmaningar för ett energibolag. Nätverket ger en fantastisk möjlighet att ta del av liknande bolags erfarenheter. Tillsammans är vi starkare och skapar bra förutsättningar för energieffektivisering med hjälp av våra Energitjänster./Umeå Energi Energitjänster

Pris: 7 000 kr/år (exkl. moms)

Vill du delta? Bli medlem i EEF och skicka sedan en ansökan till nätverket här


Projekt Klimatknuffen (Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter).

Ett samverkansprojekt mellan EEF, Rise och Fastighetsägarna som syftar till att utveckla en plattform för utbyte av erfarenheter mellan grann-bostadsrättsföreningar. Plattformen ska utgå från en interaktiv karta där olika fastighetsägare/BRF:er kan lägga in sina genomförda energieffektiviseringsåtgärder för att inspirera varandra till att genomföra fler åtgärder och på så sätt minska klimatpåverkan.


Fler pågående projekt:

Avslutade projekt:


Samverkanspartners

Press och logotyper

Gällande våra loggor får ingen annan aktör än EEF använda föreningens logotyper som enskilt märke för marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster. Logotyperna får användas, men då i samband med information eller artiklar från EEF. De ska alltid vara mindre till storlek än den gällande aktörens egen logga.

De får inte heller användas eller placeras på sådant sätt vilket kan uppfattas som kränkande eller olämpligt enligt EEFs övriga riktlinjer och stadgar. Vi tar starkt avstånd från green-washing och det är förbjudet att använda EEFs loggor i sådana sammanhang.

Är ni medlem i EEF? Läs mer om vår medlemspolicy för EEFs medlemsloggor här och EEFs auktorisationsloggor här.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.