Öka takten: Renovera rätt och lönsamt

EEF har tillsammans med Installatörsföretagen och Byggföretagen inom färdplansarbetet sökt och beviljats medel från SBUF för ett projekt vi kallar Renovera rätt och lönsamt. Potentialen för energieffektivisering och effektreducering är stor i byggsektorn och på sikt kan energianvändningen...

EEF har tillsammans med Installatörsföretagen och Byggföretagen inom färdplansarbetet sökt och beviljats medel från SBUF för ett projekt vi kallar Renovera rätt och lönsamt. Potentialen för energieffektivisering och effektreducering är stor i byggsektorn och på sikt kan energianvändningen där halveras. Trots att många åtgärder är lönsamma och teknik och kunnande finns utförs för få åtgärder, syftet med detta projekt är att göra “verkstad” av energikompetensen i byggbranschen och öka takten inom hållbar renovering av befintliga byggnader!

Genom att bidra med kunskap och information till entreprenörer och installatörer ska dessa få en ökad möjlighet att marknadsföra sig och genomföra hållbara renoveringar i befintliga byggnader över hela landet. Ytterligare ett syfte är att säkra en hållbar och lönsam sysselsättning, ökad samverkan samt bidra till sund konkurrens för små och medelstora företag inom byggsektorn över hela landet.

Enligt IEA är energieffektivisering den enskilt största åtgärden för att klara klimatutmaningen. Sverige har ett mål för energieffektivisering och även ett mål att vi ska vara klimatneutrala 2045, för att nå dessa mål är energieffektiv renovering av våra bostäder och lokaler avgörande. Nyproduktionen minskar nu i Sverige vilket ger möjlighet för branschen att i stället arbeta med renoveringar och bättre planering av underhåll.

Energieffektivisering innebär även fler fördelar än själva energiminskningen – så kallade mervärden. För ombyggnader kan dessa vara bättre inomhusmiljö, ökad sysselsättning och energisäkerhet. Vi har även en brist på kapacitet i elnäten på flera platser i landet, renoveringsprojekt kan här bli en del av lösningen. Med smarta lösningar, där man tar hänsyn till eleffektminskning, bränslebyte och flexibilitet kan kapacitetsbristen reduceras och kanske helt elimineras i vissa områden – detta projekt inkluderar alltså också effektreduktion.

EEF

22 apr 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.