Öka takten: Renovera rätt och lönsamt

EEF har tillsammans med Installatörsföretagen och Byggföretagen inom färdplansarbetet sökt och beviljats medel från SBUF för ett projekt vi kallar Renovera rätt och lönsamt. Potentialen för energieffektivisering och effektreducering är stor i byggsektorn och på sikt kan energianvändningen...

EEF har tillsammans med Installatörsföretagen och Byggföretagen inom färdplansarbetet sökt och beviljats medel från SBUF för ett projekt vi kallar Renovera rätt och lönsamt. Potentialen för energieffektivisering och effektreducering är stor i byggsektorn och på sikt kan energianvändningen där halveras. Trots att många åtgärder är lönsamma och teknik och kunnande finns utförs för få åtgärder, syftet med detta projekt är att göra “verkstad” av energikompetensen i byggbranschen och öka takten inom hållbar renovering av befintliga byggnader!

Genom att bidra med kunskap och information till entreprenörer och installatörer ska dessa få en ökad möjlighet att marknadsföra sig och genomföra hållbara renoveringar i befintliga byggnader över hela landet. Ytterligare ett syfte är att säkra en hållbar och lönsam sysselsättning, ökad samverkan samt bidra till sund konkurrens för små och medelstora företag inom byggsektorn över hela landet.

Enligt IEA är energieffektivisering den enskilt största åtgärden för att klara klimatutmaningen. Sverige har ett mål för energieffektivisering och även ett mål att vi ska vara klimatneutrala 2045, för att nå dessa mål är energieffektiv renovering av våra bostäder och lokaler avgörande. Nyproduktionen minskar nu i Sverige vilket ger möjlighet för branschen att i stället arbeta med renoveringar och bättre planering av underhåll.

Energieffektivisering innebär även fler fördelar än själva energiminskningen – så kallade mervärden. För ombyggnader kan dessa vara bättre inomhusmiljö, ökad sysselsättning och energisäkerhet. Vi har även en brist på kapacitet i elnäten på flera platser i landet, renoveringsprojekt kan här bli en del av lösningen. Med smarta lösningar, där man tar hänsyn till eleffektminskning, bränslebyte och flexibilitet kan kapacitetsbristen reduceras och kanske helt elimineras i vissa områden – detta projekt inkluderar alltså också effektreduktion.

EEF

22 apr 2020

Senaste inläggen

04 jun 2020

Leverantörerna tipsar – låt verksamheten fortgå under COVID-19

Vardagen ser annorlunda ut och vi behöver anpassa oss efter den. Tillsammans med Energikontoret Storsthlm har vi frågat leverantörer i branschen vilka skillnader de upplever och deras bästa tips.

Läs mer
03 jun 2020

Fortsatt förtroende för projekt Energitjänster

EEF och Energimyndigheten fick i dagarna beskedet om att projekt Energitjänster som pågått sedan 2016 får fortsatt finansiering från Tillväxtverket för andra gången i ordningen. EEF är stolta över att få fortsatt förtorende att arbeta med detta i drygt ett år till, detta ger EEF...

Läs mer
29 maj 2020

Ny vägledning för att formulera och följa upp energikrav i BRF:er

Att handla upp åtgärder (och produkter) inom energieffektivisering är inte alltid det lättaste, speciellt inte för BRF:er eller små fastighetsägare. EEF har tagit fram en vägledning för hur man på ett enkelt och tydligt sätt kan formulera och följa upp energikrav för de viktigaste...

Läs mer