Offentlig sektor vill sätta fart på energieffektiviseringen

De kommuner och regioner som deltar i projekt EnOff berättar i en intervjurapport att medvetenhet om och kunskap kring energieffektivisering finns – men varför görs det då inte mer? Svaren blev att det ofta saknas resurser..

EEF har inom projekt EnOff intervjuat deltagande kommuner och regioner, offentlig sektor, om hur de ser på möjligheterna med energieffektivisering. Alla är rörande överens om att det finns en stor potential för mer energieffektivisering, men hur ska den realiseras?

Kommunerna själva pekar bland annat på följande faktorer:

  • Samarbete
  • Utbildning och information
  • Resurser
  • Uppföljning och systematiskt arbete
  • Tydliga mål
  • Gemensamma projekt, nätverk, erfarenhetsutbyte

Många kommuner har energimål – men hur används dem?

Resultatet av intervjuerna visade att flertalet deltagare har energimål i sin verksamhet. Målen som angavs var av olika typ, formulerade på olika sätt och satta på olika nivåer. Vissa framförde att de inte har någon plan för uppföljning eller hur arbetet ska gå till, och att målet då mer betraktas som en ”vision”.

Ibland kan det också ses mer som en pappersprodukt, som inte har någon förankring i verkligheten. Det angavs även att i de fall mätbara mål saknades, fanns det inga handlingsplaner för att nå dem. Det framgick även att deltagarna ofta har statistik över sin energianvändning, men att det precis som för målen saknades en strategi för uppföljning.

Medvetenhet om energieffektivisering finns

På frågan om hur deltagarna upplevde hur medvetenheten om energieffektivisering var bland de styrande, blev svaret att den ofta finns där – men att det bland annat saknas förtroende för energieffektivisering som åtgärd. Andra skäl till att det inte genomförs fler åtgärder var även att det är brist på resurser eller att energifrågor konkurrerar med andra frågeställningar verksamheten behöver ta ställning till.

Utdrag ur rapporten:

”I detta sammanhang framfördes att stora ´tokprojekt´ kanske är nödvändiga för att styrande positioner ska förstå att det behövs förändring. Förstår inte ledningen har man ingen ´speaking partner´ och då händer ingenting.”

Framgångsfaktorer för ökad energieffektivisering

Den framgångsfaktorn som bar tyngst bland deltagarna för att få igenom fler åtgärder, var samarbete. Då gällde det främst samarbetet mellan de som jobbar med fastigheter och de som befinner sig i fastigheterna. En annan faktor som lyftes var även här bristen på resurser. Det behövs enligt deltagarna mer resurser för att genomföra fler åtgärder för energieffektivisering.

Till sist lyftes vikten av att öka betydelsen av energibesparande åtgärder. För att frågan inte ska försvinna bland andra viktiga frågor, behövs tydlig uppföljning och hårdare krav på redovisning, förklarade deltagarna. Det behövs också forum för att dela med sig av erfarenheter kring energieffektivisering och tydliga projekt för ändamålet.

Resultaten från intervjuerna har vi använt i EnOff-projektet för att satsa på rätt saker. Förutom att ta fram verktyg som upphandlingsmodeller och liknande, tror jag att själva nätverkandet är oerhört viktigt. Att de personer som arbetar med de här frågorna i kommuner och regioner får träffas och peppa varandra och utbyta idéer och erfarenheter, berättar Lotta Bångens, vd EEF.

Läs hela rapporten här!

Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar. Läs mer om projektet här.

EEF

21 apr 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.