Nytt samarbete kring återvinning av värme från avloppsvatten

Aktuell Hållbarhet berättar om nytt samarbete mellan Fortum Värme och Ecoclime.

Fortum Värme och Ecoclime ska genomföra ett pilotprojekt tillsammans med fastighetsägare för att återvinna energi från fastigheternas avloppsvatten. Det handlar om att utnyttja värmen i utspolat duschvatten, diskvatten med mera för att värma upp kallvatten till nästa varma dusch eller disk. Storkonsumenter av varmvatten är bland annat simhallar, hotell och bostadsfastigheter.

”Detta är ytterligare ett steg i vår satsning att skapa ett resurseffektivt samhälle genom att hjälpa fastighetsägarna med kostnadseffektiva energilösningar med bibehållen komfort”, säger Stefan Patrikson, chef för affärsutveckling på Fortum Värme, i en presskommentar.

Ecoclimes VD Lennart Olofsson, anser att bolagen är väl positionerade på den svenska marknaden när det nu satsas på klimatsmarta lösningar.
”Samarbetet är startskottet för vår etablering av cirkulära energisystem och utvecklingssamarbeten på den svenska marknaden”, säger han.

 

EEF

06 okt 2017

Senaste inläggen

15 apr 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
10 apr 2019

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-04-25

Frukostseminarie: Energistatistik och visualisering, Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Norrköping

Läs mer