Nyheter

Skicka in en tanke till oss här

Lös energikrisen utan att snåla eller frysa

Hösten och vintern har präglats av hur vi kan spara energi – främst genom att snåla och frysa. EEF uppmärksammar enkla åtgärder och teknik som minskar energianvändningen utan sänkt...

Läs mer
EEF

26 jan 2023

EEF startar nätverk för energiexperter

I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering - men inget större nätverk att samverka...

Läs mer
EEF

24 jan 2023

Utredning om styrmedel för energieffektivisering läggs ned

Utredningen om Vita certifikat - ett marknadsbaserat styrmedel för energieffektivisering - läggs ned vid årsskiftet. EEF har pratat med Göran Enander, särskild utredare i utredningen.

Läs mer
EEF

21 dec 2022

IEAs årliga rapport om energieffektivisering

Nyligen publicerade International Energy Agency sin årliga uppdatering: Energy Efficiency Market Report. Rapporten utforskar de senaste trenderna när det gäller energiintensitet, efterfrågan och effektivitetsrelaterade investeringar, innovation, politik och teknik.

Läs mer
EEF

13 dec 2022

En lönsam knuff i rätt riktning för bostadsrättsföreningar

Det finns en stor outnyttjad potential gällande energieffektivisering i bostadsrättsföreningar – många föreningar läcker energi. EEF och Fastighetsägarna har tagit fram verktyget Klimatknuffen som ska göra det enklare att...

Läs mer
EEF

07 dec 2022

En samlad bransch för ökad energieffektivisering

Energieffektivisering diskuteras på ett sätt som aldrig förr - vilket har sin förklaring i omvärldsläget. Hur håller vi liv i intresset? EEF bjöd in energi-effektiviseringsbranschen och politiker till ett...

Läs mer
EEF

05 dec 2022

Årets vinnare i energieffektivisering

Årets framtidsföretag Klimatfastigheter Småland har en ny idé som kan ha stor betydelse för energieffektivisering i framtiden. Egil Öfverholm-priset, hederspriset för lång och trogen tjänst inom energieffektivisering, går till...

Läs mer
EEF

01 dec 2022

Energieffektiva motioner

Under den allmänna motionstiden har en hel del förslag lämnats in som på ett eller annat sätt rör miljö-, klimat- eller hållbarhetsområdet. EEF har plockat ut och lyft upp...

Läs mer
EEF

30 nov 2022

Stora möjligheter för industrin – men var börjar man?

Sveriges industrier har stora möjligheter att energieffektivisera, speciellt sina stödprocesser. Listan på fördelar kan göras lång: Stora besparingar, minskad klimatpåverkan, minskat underhåll och en bättre arbetsmiljö till exempel.

Läs mer
EEF

25 nov 2022

Samla kraft med EEF

EEF samlar en rad samhällsaktörer kring ett gemensamt initiativ - för att hela Sverige ska mobilisera och Samla kraft. För att komplettera det fokus som nu finns på akut...

Läs mer
EEF

01 nov 2022

Kommunerna behöver hjälp att energieffektivisera

I september gav regeringen i uppdrag till länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner och regioner gällande energibesparingsåtgärder. Har länsstyrelserna den konkreta sakkunskapen för detta uppdrag, och vad det är...

Läs mer
EEF

26 okt 2022

Energieffektiviseringens roll i regeringsförklaringen

Energieffektiviseringsföretagen välkomnar att området energieffektivisering har en tydlig roll för att lösa flera samhällsproblem i den nya regeringsförklaringen. För energisäkerheten, energipriserna och klimatet.

Läs mer
EEF

19 okt 2022

Förarbetet är A och O för att sänka elräkningen

En bra energikartläggning ger bättre förutsättningar för fortsatt energiarbete. Nu finns en mall som underlättar för fastighetsägare och bostadsrätts-föreningar att begära in tydliga offerter på energikartläggningar. Mallen gör det...

Läs mer
EEF

15 sep 2022

Krossade myter om energieffektivisering

100% Förnybart lanserar en ny plattform: ’Energigranskaren’. Energigranskaren bevakar energidebatten och bemöter löpande myter och missförstånd om förnybar energi som sprids i sociala medier. Vilka missförstånd finns om energieffektivisering?...

Läs mer
EEF

01 sep 2022

Förvalta er energianvändning, det sparar både pengar och klimat

Genom att anlita tekniska förvaltare som är auktoriserade inom energieffektivisering kan man säkerställa att man får rätt kompetens på rätt plats. Senast ut att auktorisera sig är Rejlers Energiprojekt.

Läs mer
EEF

24 aug 2022

Energieffektivisering – den ständigt missade möjligheten

I dagarna gick Regeringen ut med ett förslag om bland annat ett pristak för el. Ett förslag som saknar satsningar och stöd för att minska elförbrukningen, och som riskerar...

Läs mer
EEF

22 aug 2022

Trick för en energieffektiv sommar

Sommaren är här och semestern nalkas – så även värmen. Effektbrist är inte bara ett vinterproblem, därför kör vi ännu en favorit i repris: EEF's energieffektiva trick för att...

Läs mer
EEF

28 jun 2022

Sommaren är här, släpp på isoleringen

Favorit i repris! Nu när det är sommar och sol är det faktiskt dags att släppa taget om isolerande klädesplagg. För att ni ska veta vilken isolerande effekt plagg...

Läs mer
EEF

20 jun 2022

Tillsammans kan vi göra energieffektivisering begripligt

EEF breddar styrelsen. Lär känna de nya ledamöterna Anna Bellander, kommunikationschef på Fastighetsägarna Stockholm och Anders Ekdahl, affärsutvecklingschef på Nordic Climate Group.

Läs mer
EEF

09 jun 2022

Inspirera grannarna till energibesparingar

Sveriges brf:er kan hjälpa till med att råda bot på klimatförändringarna! EEF utvecklar just nu en plattform som ska få BRF:er att vilja energieffektivisera mer – och samtidigt erbjuda...

Läs mer
EEF

07 jun 2022

Almedalen: En mötesplats för energieffektivisering

Under Almedalsveckan möts en stor bredd av aktörer i Visby för att diskutera viktiga samhällsfrågor. För att hjälpa er att hitta arenorna där energieffektivisering diskuteras har vi gjort en...

Läs mer
EEF

01 jun 2022

Minska energianvändningen, minska Putins krigskassa

EU-kommissionen höjer energieffektiviseringsmålet med nästan 50 procent. Det skulle ta oss närmare klimatmålen, ge en stor samhällsekonomisk vinst samt innebära att vi kan exportera mer fossilfri energi till...

Läs mer
EEF

24 maj 2022

Klimatklivet gör det svårt att söka bidrag till effektiviseringsprojekt

Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet har 2,8 miljarder kronor tillgängliga för klimatinvesteringar och åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. De gör det dock väldigt svårt att ansöka för just energieffektiviseringsåtgärder.

Läs mer
EEF

13 maj 2022

På förskolan Trädgården får barnen lära sig om energieffektivisering

På förskolan Trädgården i Hökarängen har de under våren genomfört ett omfattande projekt gällande energi och hållbarhet – och med hjälp av EEF fick även energieffektivisering en plats i...

Läs mer
EEF

02 maj 2022

Energioptimering kan spara upp till 25 procent i energikostnader

Att inte energioptimera sin fastighet är som att slänga pengar rakt i sjön. Genom att se till att befintliga system fungerar som de ska kan man spara upp till...

Läs mer
EEF

29 apr 2022

EEF främjar kommunikation och samverkan mellan energiexperter

Hur får vi beställare att genomföra fler åtgärder efter utförd energideklaration? Hur skapar vi en plattform för diskussion och samverkan mellan energiexperter? EEF jobbar på saken.

Läs mer
EEF

22 apr 2022

Tio fräscha miljoner till energieffektivisering – hurra?

Energieffektivisering har behandlats med ointresse under många år och satsningarna är obetydliga jämfört med andra områden, vilket blir tydligt även i detta budgetförslag. Det skriver Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen...

Läs mer
EEF

20 apr 2022

Energieffektiv renovering av småhus i regeringens vårändringsbudget

Vi måste påskynda den gröna omställningen. Regeringen håller med och föreslår idag fem åtgärder i vårändringsbudgeten. Bland annat vill de se insatser för ökad kompetens gällande energieffektivisering av småhus.

Läs mer
EEF

11 apr 2022

Att upphandla tillsammans sparar tid, pengar och miljö

Kvarteret Klimatspararna samordnar gemensamma upphandlingar för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Genom att flera samordnar sina energiåtgärder blir det enklare och mer kostnadseffektivt för medverkande leverantörer.

Läs mer
EEF

04 apr 2022

Mervärden på köpet!

EEF har tagit fram ett nytt verktyg för att förenkla visualisering och kvantifiering av mervärden av energieffektivisering. Syftet är att det ska bli lättare att visa upp de olika...

Läs mer
EEF

28 mar 2022

Energieffektiviseringföretagen skapar symbios och samverkan

Organisationen EEF vill i så hög grad som möjligt skapa symbios och samverkan mellan de som säljer energieffektivisering och de som köper energieffektivisering - därför välkomnar EEF nu även...

Läs mer
EEF

23 feb 2022

Styrkan i samverkan – upphandla med EnOff-modellen

Vi följer Enköpings kommuns arbete med den nyligen framtagna upphandlingsmodellen EnOff-modellen. I denna tredje artikel får vi utöver Enköping även möta Per Sjöbom från Rejlers, företaget som vann den...

Läs mer
EEF

15 feb 2022

Branschen behöver tekniska förvaltare med energikunskap

Genom att anlita tekniska förvaltare som är auktoriserade inom energieffektivisering kan man säkerställa att man får rätt kompetens på rätt plats. Ytterligare två företag är nu auktoriserade!

Läs mer
EEF

11 feb 2022

Förslag till reviderade EU-direktiv kräver mer energieffektivisering

”Energieffektivisering först” ska vara den ledande principen inom energipolitiken i EU. Det är även en förutsättning för att nå klimatmål. EEF välkomnar därför det reviderade direktivet med en starkare...

Läs mer
EEF

09 feb 2022

Listan som förenklar upphandling och inköp av energieffektivisering

EEF och Energikontoret i Mälardalen har tagit fram ett dokument som behandlar krav och rekommendationer vid upphandling eller inköp av energieffektiviserande produkter och tjänster. Listorna har fokus på energieffektivisering...

Läs mer
EEF

28 jan 2022

Hur beskriver man nyttan med energieffektivisering i fastigheter?

Goda initiativ runt om i landet fastnar ofta i politiska beslutsprocesser – detta gäller även energieffektivisering. Därför har EEF tagit fram 10 tips om hur man kan beskriva framtida...

Läs mer
EEF

12 jan 2022

Forskare menar att energisystemet läcker – EEF vet hur man tätar det

Sverige har världens sjunde högsta elanvändning per person, något som har möjliggjorts av våra låga elpriser. Nu skjuter priserna i höjden och EEF hoppas att det kan vara en...

Läs mer
EEF

20 dec 2021

Kommunerna vill prioritera energieffektivisering högre

Två tredjedelar av landets kommunpolitiker ser energieffektivisering som mycket viktigt för att nå klimatmålen. Det visar en ny undersökning som genomförts av Energieffektiviseringsföretagen.

Läs mer
EEF

15 dec 2021

Enköpings kommun satsar på energieffektivisering – är först ut med EnOff-modellen

I November 2020 började Enköping, som första kommun, att arbeta med EnOff-modellen. Upphandlingsmodellen som på ett enkelt sätt främjar energieffektivisering.

Läs mer
EEF

09 dec 2021

EEF presenterar årets vinnare 2021

Electrolux professional är vinnare av Årets framtidsföretag 2021 och Egil Öfverholm-priset, EEF:s hederspris för energieffektivisering, går till Willy Ociansson. Priserna delades ut under EEF:s digitala glögg.

Läs mer
EEF

08 dec 2021

Äntligen är Vita certifikat på tapeten igen

Hur skapar vi en marknad för energieffektivisering? Regeringen startar nu en ny utredning om kvotpliktssystemet Vita certifikat som är ett samhällsekonomiskt styrmedel för effektreducering och energieffektivisering.

Läs mer
EEF

29 nov 2021

Genomför energibesparingar – det finns inte längre någon ursäkt

Det blir mer och mer tydligt hur klimatet påverkas av vår energianvändning. Vi vill behålla samma standard men är samtidigt överens om att vi måste minska vår klimatpåverkan. Är...

Läs mer
EEF

26 nov 2021

Energieffektivisering kan spara samhället 866 miljarder

Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Energieffektiviserande investeringar skapar bättre förutsättning för att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Det visar den...

Läs mer
EEF

19 nov 2021

Energitinget bjöd på ny information gällande energieffektiviseringsstödet

I torsdags genomfördes årets digitala Energiting. Temat var Energieffektiv renovering och dagen leddes av Lotta Bångens VD, EEF. Dagen bjöd bland annat på ny information och spännande möjligheter med...

Läs mer
EEF

22 okt 2021

Hur ansöker man om stödet för energieffektivisering i flerbostadshus?

Att ansöka om stöd är inte alltid lätt. Boverket har tagit fram en vägledning till stödet för energieffektivisering i flerbostadshus. Detta för att underlätta för den sökande att redovisa.

Läs mer
EEF

08 okt 2021

EnOff-modellen: för att fler ska energieffektivisera inom offentlig sektor

EnOff-modellen är en modell för upphandling som ska underlätta för beställare att kravställa energieffektivisering i sina projekt. Enköpings kommun är först ut att använda modellen.

Läs mer
EEF

29 sep 2021

Sverige måste satsa på energieffektivisering!

Nu har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2022. De medel som finns i budgeten för effektivisering är långt under den nivå som borde satsas med tanke på den samhällsnytta som...

Läs mer
EEF

22 sep 2021

Aktiv politik för energieffektivisering spar pengar och utsläpp

Standarder och politiska program sparar konsumenterna miljarder dollar och undviker hundratals miljoner ton koldioxidutsläpp varje år, visar ny analys från IEA och 4E. Analysen bygger på data från 100...

Läs mer
EEF

17 sep 2021

Auktorisation ska förenkla energiarbete

Sedan några år tillbaka har Energieffektiviseringsföretagen (EEF) ett system för auktorisation av företag som säljer energieffektiviserande tjänster och produkter. Tanken med auktorisationen är att den ska förenkla energiarbete och...

Läs mer
EEF

11 aug 2021

Vi siktar högre!

– när det kommer till energieffektivisering i flerbostadshus. Regeringen har beslutat om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus – men EEF anser att stödet är felriktat. Kravet på 20 %...

Läs mer
EEF

30 jun 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.