Ny auktorisation från EFF – för tryggare energibesparingar

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) erbjuder Sveriges enda auktorisation för energieffektivisering. EEF lanserar nu nästa auktorisationsområde: Teknisk förvaltning – energi Den är framtagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt...

EEF lanserar nu nästa auktorisationsområde: Teknisk förvaltning – energi

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) erbjuder Sveriges enda auktorisation för energieffektivisering. Den är framtagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med klimatet och kundens bästa för ögonen; auktorisationen skapar trygghet för båda parter och säkerställer energieffektiva åtgärder. EEF lanserar nu nästa auktorisationsområde: Teknisk förvaltning – energi. Först ut att auktoriseras var EEF’s medlemsföretag L&T och Energi Veritas

”Vi har satsat på detta för att kvalitetssäkra vårt arbete och visa branschen och beställarna behovet av en samsyn kring begreppet energieffektivisering. Det gäller vårt arbete med teknisk förvaltning och kombinationen med ett systematiskt Energieffektiviseringsarbete.

Branschen upplever ett stort uppsving för energiarbete i alla dess former varför en auktorisering innebär en kvalitetsstämpel. Det gynnas både beställare och vi som företag. För oss var det en självklarhet att använda EEF’s auktorisation för att visa nivån på vårt arbete. Vi är stolta att få vara först ut med denna auktorisation!” säger Peter Andersson, business developer på L&T.

Auktorisationen är skapad tillsammans med beställare i branschen med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir genomförda. Den är uppdelad efter produkt- och tjänsteområde då energieffektivisering är ett brett ämne och företag har sedan 2017 haft möjlighet att bli auktoriserade inom Energikartläggning. Med stöd av Installatörsföretagen, via SBUF, har EEF nu tagit fram en auktorisation även inom Teknisk förvaltning – energi.

Vi ser att det finns ett stort behov i branschen av att kunna koppla in energitänket i ledet tekniska förvaltare. Då kan industrier och fastigheter få till den energieffektivisering som så väl behövs för att vi ska klara klimatmålen; och det skulle också ge dem en lägre energiräkning och bättre inomhusmiljö, som en bonus. Genom att anlita tekniska förvaltare som är auktoriserade inom energieffektivisering kan man säkerställa att man får rätt kompetens på rätt plats – och känna en trygghet som kund” säger Hans Söderström, branschexpert på Installatörsföretagen.

Auktorisationen säkerställer att energifrågorna inte glöms bort i förvaltningen och området har valts för att bidra till energieffektivisering i befintliga byggnader och verksamheter. Mycket fokus ligger vanligtvis på nybyggnad, men det befintliga beståndet måste tas med i beräkningen om vi verkligen ska kunna påverka Sveriges energianvändning.

L&T och Energi Veritas blev EEF’s första auktoriserade företag inom ’Teknisk förvaltning – energi’! De anser att förvaltningen är en viktig del av energiarbetet, och att auktorisationen visar för deras kunder att de besitter rätt kunskap kring teknisk förvaltning med inriktningen energi.

Det är onödigt att slösa med energi – och dyrt. Vi vet samtidigt att det är snårigt för kunderna att hitta rätt kompetens för att få till bra energieffektiviseringsåtgärder. EEF’s auktorisationen är skapad för att lösa detta och fungerar samtidigt som en trygghet i affären – för båda parter. Läs mer om auktorisationern här, och se gärna här vad BeBoFastighetsägarna och ICHB skriver.

Läs mer och bli ett auktoriserat företag du också!

EEF

09 dec 2019

Senaste inläggen

25 mar 2020

Sänk energikostnader i tomställda lokaler

Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet...Han tipsar om om åtta steg för att spara energi och ekonomi på ett bra sätt när lokaler står tomställda på grund av corona-viruset. Just nu gapar kontorsplan tomma när hela städers befolkning jobbar hemifrån.

Läs mer
24 mar 2020

Sätt ren energi i centrum av stimulansplanerna för att motverka Corona-krisen

Coronavirusets påverkan runt om i världen och den resulterande oron på globala marknader dominerar vår uppmärksamhet. När regeringarna svarar på dessa sammanlänkade kriser får de inte glömma en viktig utmaning i vår tid: ren energiövergångar.

Läs mer
18 mar 2020

World Energy Outlook säger energieffektivisering först

World Energy Outlook (WEO) presenterar ett antal scenarier för framtidens energivärld, och deras olika förutsättningar. I WEO 2019 lyfts energieffektivisering återigen fram som den enskilt viktigaste åtgärden för en hållbar utveckling. Mer än någonsin måste beslutsfattare ta en skarp...

Läs mer