Nästan hälften av världens BNP omfattas av mål på netto-noll-utsläpp!

Visste du att 49% av världens samlade bruttonationalprodukt omfattas av mål på netto-noll-utsläpp? Det betyder att dessa länder, regioner och städer kommer att satsa på konkreta åtgärder för att nå sina mål. IPCC: s särskilda rapport varnar för att världen redan är 1c...

Visste du att 49% av världens samlade bruttonationalprodukt omfattas av mål på netto-noll-utsläpp? Det betyder att dessa länder, regioner och städer kommer att satsa på konkreta åtgärder för att nå sina mål.

IPCC: s särskilda rapport varnar för att världen redan är 1c varmare än jämfört med före industrialiseringen, och att en ökning till 2c avsevärt skulle förvärra riskerna för torka, översvämningar, extrem värme och fattigdom för hundratals miljoner människor. Rapporten förutspår att om världen kan bli koldioxidneutral 2047 kommer vi att ha 66% chans att uppfylla det mest ambitiösa slutet på Parismålen. Läs hela artikeln här!

Det är här energieffektivisering kommer in som den enskilt viktigaste åtgärden för att nå målen. Är vi redo i branschen? Hur kan vi få fler att använda  den teknik som vi har redan idag? Både i och utanför Sverige. Hur kan vi samverka och förenkla för kunder att nyttja våra klimatåtgärder? Hur möter vi behovet? Kommentar, Lotta Bångens VD EEF.

EEF

20 feb 2020

Senaste inläggen

06 apr 2020

Ny vägledning för Digital Fastighetsautomation!

De 17 globala målen i Agenda 2030 balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Digitala lösningar för automatisering av fastighetsdrift är idag ett självklart val för att klara dagens och kommande samhällsutmaningar.

Läs mer
01 apr 2020

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

En jämställd bransch skapar enligt forskningen mer lönsamma företag och ett bättre arbetsklimat. Energi- och installationsbranschen är tyvärr allt annat än jämställd. Mia Elvén är energi- och miljöingenjören som idag är energichef på Futurum Fastigheter i Örebro. Mia är den andra personen ut i vår...

Läs mer
30 mar 2020

Minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg och fastighetsentreprenader

Upphandlingsmyndigheten och Boverket ska tillsammans titta på hållbarhet i hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling. Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten och...

Läs mer