Minska energianvändningen, minska Putins krigskassa

EU-kommissionen höjer energieffektiviseringsmålet med nästan 50 procent. Det skulle ta oss närmare klimatmålen, ge en stor samhällsekonomisk vinst samt innebära att vi kan exportera mer fossilfri energi till resten av Europa - som då kan minska sitt beroende av rysk olja och gas.

För att göra EU oberoende av ryska fossila bränslen presenterade EU-kommissionen i förra veckan ett nytt paket med åtgärdsförslag samt uppdaterade mål för att öka takten i energiomställningen. Kommissionen höjer energieffektiviseringsmålet med nästan 50 procent till år 2030, från 9 till 13%. Genom att möta dessa mål och öka takten i energiomställningen tar vi oss närmare klimatmålen och skulle på köpet göra en stor samhällsekonomisk vinst. Det skulle även innebära att vi kan exportera mer fossilfri energi till resten av Europa – som på så sätt kan minska sitt beroende av rysk olja och gas.

Energieffektiviserande insatser kan bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045. Bara under de kommande 10 åren blir den samhällsekonomiska vinsten då drygt 180 miljarder kronor. Energieffektivisering är ett av de viktigaste stegen för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Det visar rapporten Grön logik, som togs fram av bland annat Energieffektiviseringsföretagen, Swedisol och Fastighetsägarna, och släpptes i slutet av 2021.

I söndags skrev Jörn Spolander en krönika i DN som tar upp just detta: Om vi ska kunna begränsa klimatförändringarna så börjar allt med hur vi använder de resurser vi har – oavsett energislag. I krönikan nämns just rapporten Grön Logik och hur den visar på att Sverige till exempel kan minska sin energianvändning bara inom bostadssektorn med 36 %.

I krönikan gör Spolander även, den nu mer så populära, jämförelsen med det gamla budskapet från USA under andra världskriget ”When you ride alone, you ride with Hitler”. Då togs affischer fram som visualiserade att du hade Hitler i passagerarsätet om du valde att inte samåka. Detta för att försöka få amerikanare att spara in på bränsleanvändningen, så att bränslet istället kunde användas till USAs krigsmakt och till att besegra Hitler.

Vi är i en liknande situation idag. Vi har ”Putin i passagerarsätet”. Om Sverige minskar sin energianvändning kan vi frigöra resurser till resten av Europa, som i sin tur skulle kunna minska sitt beroende av energi från Ryssland. Sverige importerar en väldigt låg andel energi från Ryssland, men trots det så får vår minskade energianvändning en positiv effekt på hela EUs import. Vi kan då bistå övriga länder att minska sitt importberoende och på så sätt kan vi gemensamt ”sparka Putin ur bilen” och sluta fylla på Rysslands krigskassa.

Som Martin Kragh, forskare och expert inom rysk ekonomi, politik och historia på Utrikespolitiska Institutet, uttryckte sig på Energieffektiviseringsföretagens (EEF) panelsamtal om energisäkerhet i förra veckan:

”Lägre intäkter från energi skulle degradera den ryska statens förmåga att kriga. Och det skulle tvinga ryska ledare att tänka mer kring landets framtid.”

Panelsamtal om klimat och energisäkerhet på Energieffektiviseringsföretagens vårmingel.
F.v: Thomas Sundén, Björn Berg, Anna-Carin Windahl, Martin Kragh, Robert Andrén, Nils Borg och moderator Lotta Bångens.

Robert Andrén, GD på Energimyndigheten, poängterade även andra fördelar med en minskad energianvändning i Sverige.

”Om Sverige på kort tid kan ställa om till ett mer energieffektivt samhälle som använder mer förnybar energi och stoppar importen av rysk gas och olja sänder vi starka signaler och visar upp ett gott exempel för resten av Europa.” sa Andrén under panelsamtalet.

Genom att följa EU-kommissionens nya mål och energieffektivisera mer i Sverige kan vi alltså med gott samvete säga att vi inte har ”Putin bredvid oss i bilen”. Vi kan säga att vi som nation har gjort det vi kan för att bidra till att minska Europas beroende av rysk energi och på så sätt också bidra till en minskad krigskassa för Putin.

EEF

24 maj 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.