Mervärden på köpet!

EEF har tagit fram ett nytt verktyg för att förenkla visualisering och kvantifiering av mervärden av energieffektivisering. Syftet är att det ska bli lättare att visa upp de olika mervärden som kommer med ”på köpet” när åtgärder genomförs.

Projekt EnOff har tagit fram ett nytt verktyg för att visualisera mervärden

EEF har inom projekt EnOff tagit fram ett nytt verktyg för att förenkla visualisering och kvantifiering av mervärden av energieffektivisering. Syftet är att det ska bli lättare att visa upp de olika mervärden som kommer med ”på köpet” när åtgärder för energieffektivisering genomförs.

Den offentliga sektorn har en stor potential att energieffektivisera vid renovering och nybyggnation av exempelvis skolor och förskolor – sektorn spelar en viktig roll i arbetet med att öka energieffektiviseringen i Sverige. Energieffektivisering ger många positiva effekter utöver energibesparing och minskade utgifter, så kallade mervärden. I dagsläget är kunskapen kring hur stora dessa värden kan vara knapphändig. Därmed tas det sällan hänsyn till mervärden vid planering av energieffektiviserande projekt och upphandlingar inom kommuner och regioner – det vill vi ändra på.

”Idag utgör mervärden en stark inspirationskraft bakom många ombyggnations- och energieffektiviseringsprojekt. Många gånger kan dessa mervärden spela en avgörande roll i beslutprocessen!” berättar Dr. Allan Hawas, lektor på avdelningen för hållbar miljö och samhällsbyggnad, Mälardalens universitet.

EEF har i samverkan med Linköping Universitet och Mälardalens Universitet gjort en förstudie samt skrivit en rapport som syftar till att sammanställa relevanta mervärden av energieffektivisering som beskrivits i litteraturen, med ett särskilt fokus på de typer av energieffektiviseringar och energirelaterade åtgärder som vanligen utförs inom offentlig sektor.

Detta har sedan resulterat i ett verktyg för att förenkla visualisering och kvantifiering av mervärden av energieffektivisering. Syftet är att det uppdaterade verktyget på ett tydligare sätt ska synliggöra de olika mervärden som kommer med ”på köpet” när olika åtgärder för energieffektivisering genomförs.

Verktyget genererar en mervärdessiffra som kallas för Mervärdetal, som beskriver hur det aktuella projektet påverkar olika mervärden. Mervärdetalet kan variera mellan 100% negativt och 100% positivt, vilket ger en logisk kvantifiering av mervärden vid energieffektiviseringsprojekt.

”Mervärdesverktyget förverkligar kvantifiering och visualisering av mervärden på flera sätt, i form av tabeller och diagram. En annan fördel med verktyget är kopplingen till FNs globala hållbarhetsmål, det vill säga kvantifiering och visualisering av hur olika projekt påverkar olika hållbarhetsmål. Användaren har även möjligheten att själv bestämma värdet av olika mervärden i relation till specifika projekt” säger Hawas.

Ladda ner verktyget kostnadsfritt och börja visualisera mervärden redan idag!

Behöver ni hjälp att fylla i verktyget eller använda resultaten? Se gärna de instruktionsfilmer vi har tagit fram här!

Verktyget är framtaget av Allan Hawas, MDU i samverkan med Therese Nieler, LiU. Den utvecklade versionen av verktyget är i grunden baserat på verktyget “Visualiserade mervärden av energieffektivisering” som tagits fram av Energimyndigheten.

EEF

28 mar 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.