Bli medlem i Eneff

Eneff är en intresseorganisation som samlar leverantörer och beställare av energitjänster och produkter, samt andra parter som vill se en bättre marknad för energieffektivisering i Sverige. Bland Eneffs medlemmar finns entreprenörer, konsulter, byggföretag, installationsföretag, branschorganisationer, föreningar, fastighetsägare med flera.

Vi företräder våra medlemmar och ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att skapa nätverk och leverera insikter, kunskap och verktyg.

Alla Eneffs medlemmar måste leva upp till uppförandekoden.

Bli medlem

Vi är redan
medlemmar

"Det är en självklarhet för oss att vara medlemmar i Eneff som arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige."

Jonas Hernborg, VD

Därför ska just du bli medlem

 • Tillgång till varumärket Eneff

  Medlemmar får tillgång till Eneffs medlemsloggor vilket kännetecknar kompetens inom energieffektivisering.

 • Fler affärer via sökmotorn: Hitta företag

  Eneff är en länk mellan leverantör och beställare – vi parar ihop beställare (som letar efter trovärdiga leverantörer av energieffektiviseringstjänster) med leverantörer (som kan energieffktivisering). Alla företag går att hitta i vårt verktyg ”Hitta företag”.

 • Information och nyheter om energieffektivisering

  Eneff omvärldsbevakar och samlar nyheter, studier och rapporter kring energieffektivisering på ett lättillgängligt sätt.

 • Affärsutveckling

  Vi företräder våra medlemmar och ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att leverera insikter, kunskap och verktyg.

 • Auktorisation inom energieffektivisering

  Eneff erbjuder Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel för företagen och en trygghet för kunden när de ska anlita eller upphandla företag som ska utföra energieffektivisering.

 • Utbildning

  Medlemmar har möjlighet att kostnadsfritt delta på alla Eneffs workshops/träffar.

 • Energieffektiviseringsnätverk

  Eneff anordnar efter behov olika nätverk för specifika grupper. Via ett medlemsskap i Eneff får ni möjlighet att delta i alla våra nätverk. Nätverken ger möjlighet till diskussion och samverkan med andra i branschen och att hitta samarbetspartners för fler och bättre affärer.

 • Opinion och lobbying

  Eneff är ständigt närvarande i debatten och jobbar för bättre och tydligare lagar och regler inom energieffektivisering - gärna tillsammans med medlemsföretagen.

 • Medverkan i externa projekt

  Som medlemmar får ni möjlighet att delta i de externa projekt gällande energieffektivisering som Eneff driver.

 • Finansieringstjänster

  Finansieringstjänsterna är framtagna för att fler beställare ska genomföra fler energieffektiviseringsprojekt. Eneffs medlemmar kan erbjuda alla sina kunder finansieringshjälp via våra samarbetspartners.

Medlemsavgifter

Avgifterna nedan består av en medlemsavgift samt en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Medlemskap Företag’ gäller för leverantörer/entreprenörer samt fastighetsägare och industrier
Medlemskap Organisation’ gäller för organisationer och föreningar.

Rabatt utgår om företaget är medlem i Installatörsföretagen, Isoleringsfirmornas förening, Svensk Ventilation, Swedisol, Belysningsbranschen, Svenska Solskyddsförbundet, Fastighetsägarna Stockholm eller IG Passivhus. Rabatten är 1000:- för XS, 2000:- för S, 3000:- för M och 4000:- för L.

Typ av medlemskap

Företag

För leverantörer, entreprenörer, fastighetsägare och industrier.

eller

Organisation

För organisationer och andra föreningar.

XS

Omsättning

0-5 miljoner/år

Medlemsavgift

1650

Serviceavgift

1950

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

3 600 kr ex moms

S

Omsättning

5-10 miljoner/år

Medlemsavgift

1650

Serviceavgift

6850

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

8 500 kr ex moms

M

Omsättning

10-50 miljoner/år

Medlemsavgift

1650

Serviceavgift

14050

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

15 700 kr ex moms

L

Omsättning

> 50 miljoner/år

Medlemsavgift

1650

Serviceavgift

27450

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

29 100 kr ex moms

S

Omsättning

0-5 miljoner/år

Medlemsavgift

1650

Serviceavgift

10150

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på er omsättning.

Avgift

11 800 kr ex moms

L

Omsättning

> 5 miljoner/år

Medlemsavgift

1650

Serviceavgift

38150

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

39 800 kr ex moms

*Medlemskap i Eneff måste sägas upp skriftligt, uppsägning måste ske innan juni månads utgång och uppsägningen gäller då med start nästkommande år.