Bli medlem i EEF

EEF är en intresseorganisation som samlar leverantörer av energitjänster/produkter och beställare av energieffektiviseringsåtgärder som industrier och fastighetsägare samt organisationer och föreningar. EEF arbetar mot ett ett prisvärt, pålitligt och hållbart energisystem. Vi har ett starkt engagemang för att öka energieffektiviseringen i Sverige – för miljön, klimatet och ekonomin.

Energieffektivisering är en framtidsbransch för installatörer, entreprenörer, konsulter och tillverkare – utan dessa företag får inte Sverige till den energiomställning som behövs. Sveriges fastighetsägare och industriföretag behöver enkel, trovärdig, seriös och lättillgänglig hjälp med hur de kan energieffektivisera.


”Det är en självklarhet för oss att vara medlemmar i EEF som arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige.”  Jonas Hernborg, VD Elitfönster

”Vi måste jobba tillsammans, och det kan EEF hjälpa oss med. Vi behöver samverka för om vi bara jobbar med energieffektivisering enskilt i företag så kommer vi inte så långt. Vi har alla något att vinna på att jobba tillsammans!”  Bo Lilja, Festo

”Att utveckla energitjänster innebär både möjligheter och utmaningar för ett energibolag. EEF och deras nätverkger en fantastisk möjlighet att ta del av liknande bolags erfarenheter. Tillsammans är vi starkare och skapar bra förutsättningar för energieffektivisering med hjälp av våra Energitjänster.”  Umeå Energi – Energitjänster


Alla EEFs medlemmar måste läsa igenom och leva upp till uppförandekoden – läs hela dokumentet här!

Ansök om medlemskap

Varför ska just du bli medlem?

Tillgång till varumärket EEF

Medlemmar får tillgång till EEF’s medlemslogga vilket kännetecknar kompetens inom energieffektivisering - via medlemsskapet kan ni visa upp att ni är ett energieffektiviseringsföretag.

Fler affärer via sökmotorn: Hitta företag

EEF fungerar som en länk mellan leverantör och beställare – vi parar ihop beställare (som letar efter trovärdiga leverantörer av energieffektiviseringstjänster) med leverantörer. Alla leverantörer går att hitta i vårt verktyg ”Hitta företag”.

Information och nyheter om energieffektivisering

EEF omvärldsbevakar och samlar nyheter, studier och rapporter kring energieffektivisering på ett lättillgängligt sätt.

Affärsutveckling

EEF har genomfört en stor studie kring vad kunder och beställare efterfrågar av sin leverantör - vi kan på så sätt se till att samarbetet mellan beställare och leverantör fungerar bättre och bidrar till fler affärer.

Auktorisation inom energieffektivisering

EEF erbjuder sina leverantörsmedlemmar Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och en trygghet för kunder/beställare när de upphandlar företag som ska utföra energieffektivisering.

Utbildning

Medlemmar har möjlighet att kostnadsfritt delta på alla EEFs workshops/träffar.

Energieffektiviseringsnätverk

EEF anordnar efter behov olika nätverk och kluster för specifika grupper. Via ett medlemsskap i EEF får ni möjlighet att delta i alla våra nätverk. Där får ni diskutera och samverka med andra i branschen och möjlighet att hitta samarbetspartners för fler och bättre affärer.

Lobbying

EEF är ständigt närvarande i debatten och jobbar för bättre och tydligare lagar och regler inom energieffektivisering och ser gärna att medlemmarna är med i detta arbete.

Utveckling av branschen

EEF utvecklar tillsammans med medlemmarna branschen och marknaden för energieffektivisering. EEF vill se en marknad som levererar konkurrenskraftiga företag och ett prisvärt, pålitligt och hållbart energisystem.

Medverkan i externa projekt

Som medlem får ni även möjlighet att delta i de externa projekt gällande energieffektivisering som EEF driver.

Finansieringstjänster

Finansieringstjänsterna är framtagna för att fler beställare ska genomföra fler energieffektiviseringsprojekt. EEF:s medlemmar kan nu använda de två leverantörer av finansieringstjänster vi har tecknat avtal med – DLL respektive GREN.

Priser

Avgifterna nedan består av en medlemsavgift på 1650 kr samt en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning. 'Medlemskap Företag' gäller för leverantörer/entreprenörer samt fastighetsägare, 'Medlemskap Bransch' gäller för branschorganisationer och branschföreningar.

Rabatt utgår om företaget är medlem i IN, If, Svensk Ventilation, Swedisol, Belysningsbranschen, Svenska solskyddsförbundet, Fastighetsägarna Stockholm eller IG Passivhus. Rabatten är 1000:- för XS, 2000:- för S, 3000:- för M och 4000:- för L. Medlemskap i EEF måste sägas upp skriftligt, uppsägning måste ske innan juni månads utgång och uppsägningen gäller då med start nästkommande år.

Företagspriser
Branchpriser
Medlemskap Företag

Omsättning (milj. per år)

Avgift kr ex moms


XS

0 - 5

3 600 kr


XS

Omsättning (milj. per år)

0 - 5

Avgift kr ex moms

3 600 kr

S

5 - 10

8 500 kr


S

Omsättning (milj. per år)

5 - 10

Avgift kr ex moms

8 500 kr

M

10 -50

15 700 kr


M

Omsättning (milj. per år)

10 -50

Avgift kr ex moms

15 700 kr

L

> 50

29 100 kr


L

Omsättning (milj. per år)

> 50

Avgift kr ex moms

29 100 kr

Medlemskap Bransch

Omsättning (milj. per år)

Avgift kr ex moms


S

0 - 5

10 900 kr


S

Omsättning (milj. per år)

0 - 5

Avgift kr ex moms

10 900 kr

L

> 5

36 300 kr


L

Omsättning (milj. per år)

> 5

Avgift kr ex moms

36 300 kr

EEFs medlemslogotyper

EEFs medlemsloggor skickas ut till alla nya medlemmar, om ni inte har fått tillgång till medlemsloggorna än kan ni höra av er till EEF så får ni dem utskickade i formaten .png och .eps.

  • EEFs medlemsföretag får gärna använda medlemsloggorna på sina hemsidor, i digitala utskick, på mässor och liknande. Även på tryckt material som återger eller marknadsför er verksamhet samt som stripes på företagsfordon.
  • Ingen annan aktör än EEF får använda föreningens övriga logotyper som enskilt märke för marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster. De övriga logotyperna får användas, men då i samband med information eller artiklar från EEF och ska då alltid vara mindre till storlek än den gällande aktörens egen logga.
  • Endast auktoriserade företag får använda loggorna för EEFs olika auktorisationsområden.
  • De som är medlemmar i EEF endast med delar av sitt bolag får enbart använda loggorna som marknadsföring för dessa delar.

EEFs namn och logotyper får inte användas i samband med konkurrerande eller olaglig verksamhet. Den får inte heller användas eller placeras på sådant sätt vilket kan uppfattas som kränkande eller olämpligt enligt EEFs övriga riktlinjer och stadgar. Vi tar starkt avstånd från green-washing och det är förbjudet att använda EEFs loggor i sådana sammanhang.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.