Bli medlem i Eneff

Eneff är Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering. Eneff samlar leverantörer och beställare av energitjänster och produkter, samt andra parter som vill se en bättre marknad för energieffektivisering i Sverige. Bland Eneffs medlemmar finns entreprenörer, konsulter, byggföretag, installationsföretag, branschorganisationer, föreningar, fastighetsägare med flera.

Vi företräder våra medlemmar och ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att skapa nätverk och leverera insikter, kunskap och verktyg.

Alla Eneffs medlemmar måste leva upp till uppförandekoden.

Bli medlem

Vi är redan
medlemmar

”Eneff har en viktig roll i att stimulera marknaden genom att skapa dialog mellan de som säljer och köper energieffektiviseringstjänster och -produkter. För fastighetsföretag, oavsett storlek, är energieffektivisering en central fråga och den professionella stöttningen som vi får ut av vårt medlemskap i Eneff skapar ett stort förtroende hos våra medlemmar."

Anna Bellander, Kommunikationschef Fastighetsägarna Stockholm

"Eneff är en självklar mötesplats för oss som jobbar med energieffektivisering. Nordic Climate Group har som en av sina viktigaste uppgifter att sänka våra kunders energiförbrukning - genom Eneff får vi både fakta och nätverk. Så valet att vara medlem är enkelt!"

Anders Ekdahl, Head of market & communications Nordic Climate Group

"Det är en självklarhet för oss att vara medlemmar i Eneff som arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige."

Jonas Hernborg, VD Elitfönster

"Vi är stolta över att vara del av Eneffs nätverk. Samverkan med en organisation som själva och vars medlemmar ligger i framkant i strävan mot ökad energieffektivisering är av stort värde för oss - det underlättar och förbättrar vårt eget arbete för att både husägare och installationsföretag ska få ett rimligt och digitalt verktyg för energieffektivisering av Sveriges alla hus.”

Jens Nilsson, VD och grundare Bovra Technologies AB

"Medlemskapet i Eneff betyder mycket då vi delar synen på att energieffektivisering och god energihushållning är avgörande för omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Första steget behöver alltid vara att prioritera basförutsättningen för en energieffektiv byggnad - ett välisolerat klimatskal. Alla byggnader behöver vara väl isolerade så energin som produceras används så effektivt som möjligt. Samverkan med Eneff för att driva dessa frågor är av stort värde för oss som branschorganisation."

Veronica Koutny Sochman, VD Swedisol

”Vi energieffektiviserar fastigheter genom att täta läckande ventilationskanaler - självklart är vi medlemmar i Eneff!”

Jörgen Tellestam, VD SkorstensFolket Sverige AB

"Vi i Fasadgruppen ser Eneff som en stark kraft som kan samordna och samla dialogen avseende den stora och viktiga frågan i att minska energiförbrukningen i Sverige. SmartFront är Eneff-auktoriserade vilket även stärker oss i dialogen mot marknaden!"

Stefan Forsberg, ansvarig energifrågor Fasadgruppen och produktchef SmartFront

Därför ska just du bli medlem

 • Opinion och lobbying

  Eneff är ständigt närvarande i debatten och jobbar för bättre och tydligare lagar och regler inom energieffektivisering - gärna tillsammans med medlemsföretagen.

 • Information och nyheter om energieffektivisering

  Eneff omvärldsbevakar och samlar nyheter, studier och rapporter kring energieffektivisering på ett lättillgängligt sätt, detta presenteras bl.a. på medlemswebbinarierna och via månatliga medlemsutskick.

 • Mer energieffektivisering via sökmotorn: Hitta företag

  Eneff är en länk mellan leverantör och beställare – vi parar ihop beställare (som letar efter trovärdiga leverantörer av energieffektiviseringstjänster) med leverantörer (som kan energieffektivisering). Alla Eneffs medlemsföretag är sökbara i vårt verktyg ”Hitta företag”.

 • Affärsutveckling

  Vi företräder våra medlemmar och ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att leverera insikter, kunskap och verktyg.

 • Auktorisation inom energieffektivisering

  Eneff erbjuder Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel för företagen och säkerställer att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt och med hög kvalitet. Auktorisationen är en trygghet för kunden när de ska anlita eller upphandla företag som ska utföra energieffektivisering.

 • Utbildning

  Medlemmar har möjlighet att kostnadsfritt delta på alla Eneffs workshops/träffar.

 • Energieffektiviseringsnätverk

  Eneff anordnar efter behov olika nätverk för specifika grupper. Via ett medlemsskap i Eneff får ni rabatt på alla nätverk. Nätverken ger möjlighet till diskussion och samverkan med andra i branschen, och hjälper er att hitta samarbetspartners för fler och bättre affärer.

 • Tillgång till varumärket Eneff

  Medlemmar får tillgång till Eneffs medlemsloggor vilket kännetecknar kompetens inom energieffektivisering.

 • Medverkan i externa projekt

  Som medlemmar får ni möjlighet att delta i de externa projekt gällande energieffektivisering som Eneff driver.

 • Finansieringstjänster

  Finansieringstjänsterna är framtagna för att fler beställare ska genomföra fler energieffektiviseringsprojekt. Eneffs medlemmar kan erbjuda alla sina kunder finansieringshjälp via våra samarbetspartners.

Medlemsavgifter

Avgifterna nedan består av en medlemsavgift samt en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning. Nedan är 2024 års avgifter.

Medlemskap Företag’ gäller för leverantörer/entreprenörer samt fastighetsägare och industrier
Medlemskap Organisation’ gäller för organisationer och föreningar.

Rabatt utgår om företaget är medlem i Installatörsföretagen, Isoleringsfirmornas förening, Svensk Ventilation, Swedisol, Belysningsbranschen, Svenska Solskyddsförbundet, Fastighetsägarna Stockholm,
IG Passivhus eller HEAS: Branschföreningen för värmeväxling.
Rabatten är 1000:- för XS, 2000:- för S, 3000:- för M och 4000:- för L.

Typ av medlemskap

Företag

För leverantörer, entreprenörer, fastighetsägare och industrier.

eller

Organisation

För organisationer och andra föreningar.

XS

Omsättning

0-5 miljoner/år

Medlemsavgift

1700

Serviceavgift

2000

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

3 700 kr

S

Omsättning

5-10 miljoner/år

Medlemsavgift

1700

Serviceavgift

7100

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

8 800 kr

M

Omsättning

10-50 miljoner/år

Medlemsavgift

1700

Serviceavgift

14594

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

16 300 kr

L

Omsättning

> 50 miljoner/år

Medlemsavgift

1696

Serviceavgift

28500

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

30 200 kr

S

Omsättning

0-5 miljoner/år

Medlemsavgift

1700

Serviceavgift

10600

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på er omsättning.

Avgift

12 300 kr

L

Omsättning

> 5 miljoner/år

Medlemsavgift

1700

Serviceavgift

39600

Avgifterna består av en medlemsavgift på och en serviceavgift som baseras på ert företags omsättning.

Avgift

41 300 kr

*Medlemskap i Eneff måste sägas upp skriftligt, uppsägning måste ske innan juni månads utgång och uppsägningen gäller då med start nästkommande år.