”Målsättningen är systemförändring”

Tidigare i år valde Energieffektiviseringsföretagen in Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation, som ny ordförande i föreningen. Nu ligger fokus på nya tag och en ännu större satsning på att få EEF att växa mer än någonsin. Thomas är hållbarhetsentreprenören som kliver in i styrelsen med gedigen erfarenhet av, och ett stort engagemang för,...

Tidigare i år valde Energieffektiviseringsföretagen in Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation, som ny ordförande i föreningen. Nu ligger fokus på nya tag och en ännu större satsning på att få EEF att växa mer än någonsin. Thomas är hållbarhetsentreprenören som kliver in i styrelsen med gedigen erfarenhet av, och ett stort engagemang för, både energieffektivisering och hållbara affärsplaner – en odödlig kombination.

”Energieffektivisering är grunden till att vi ska kunna uppnå klimatmålen. Den bildar en bas för att vi ska lyckas. Problemet är att vi i Sverige verkar ta just energieffektivisering för givet, intresset minskar och vi tappar fokus.” säger Thomas.

Detta, bland mycket annat, var en stor anledning till att han valde att engagera sig i just EEF. Han menar att föreningen är en viktig spelare, men en spelare som måste växa. EEF behöver få in ännu fler medlemmar och ytterligare höja statusen för att få den genomslagskraft som behövs.

”Målsättningen är systemförändring – för att vi ska kunna nå klimatmålen.”

Thomas menar att EEF kan göra allt, men att vi inte kan göra någonting om vi inte gör det tillsammans. EEF behöver, i samarbete med sina medlemmar, bli en spelare som i ännu större utsträckning syns och hörs, för att på så sätt kunna driva på innovationer inom energieffektivisering.

Med innovationer menar han inte nödvändigtvis nya saker, det handlar till 99 procent om att lappa, laga och fixa det vi har. Det kan låta tekniskt när man pratar om innovationer, men Thomas anser att allt som vi gör för att ställa om i samhället idag är en treenighet mellan teknik, affär och beteende. Många av teknikerna finns, men vi behöver kombinera ihop dem och skruva till dom lite, och gärna hitta tekniker i andra branscher som vi kan ta med oss in i nya områden. Han påpekar också att det i allt större grad skjuts över från teknik till beteende och att det absolut viktigaste är beteendeförändring och hur man uppnår den, även inom energieffektivisering.

”Vi måste förstå varför vi ska förändras, och vi måste också vilja förändras … Marknaden måste vilja ha det vi erbjuder” avslutar Thomas.


Tre snabba frågor

  • Var åker du på semester – och hur? ”Jag åker nattåg till Narvik, vi ska ut till Lofoten med familjen; jag, min fru och våra två barn på 6 och 9 år. Då åker man på kvällen, så kommer man upp klockan ett dagen efter!”
  • Vilken är den viktigaste frågan för EEF just nu? ”Det är en flerstegsraket. Men vi behöver till exempel ytterligare vässa vårt budskap och vårt erbjudande till potentiella medlemmar så att fler förstår värdet av det EEF kan skapa. Att de förstår att EEF kan hjälpa dem att bygga sina hållbara affärsidéer – detta samtidigt som vi behöver öka kunskapen hos beställarna som ska implementera dessa hållbara lösningar.”
  • Om du fick träffa Anders Ygeman – vad skulle du säga då? ”Politiken måste stötta fler initiativ för att föra upp energieffektiviseringsfrågan överst på agendan igen. Man måste också stimulera initiativ för att nå ut till, och öka kunskapen och energieffektiviseringen bland, fastighetsägare och småhusägare. Till politiker i största allmänhet så skulle jag också vilja säga att vi behöver vrida om och avsätta mer offentliga medel till marknadsintroduktion av innovationer inom hållbarhetsområdet. Sverige ligger alltid i topp som forskningsnation men ligger sällan bättre än på plats åtta när det kommer till kommersialisering av innovationer – och det gäller även energieffektiviseringsområdet. Det borde politikerna sätta större tryck på att förändra!”

EEF

05 jun 2019

Senaste inläggen

17 jun 2019

Örebros industrier vill energieffektivisera - och samarbeta

Efter den första Energifrukosten i Bredaryd tidigare i år var responsen positiv - nu har träff två gått av stapeln, denna gång i Örebro län. Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt?

Läs mer
07 jun 2019

EEF i Almedalen: Kan energieffektivisering bidra till att lösa effektbristen?

Energieffektivisering och flexibilitet (att omfördela användningen av el över tid) kan bidra till ett minskat behov av utbyggda kraftledningar och transformatorstationer - det är även en billigare lösning. Hur mycket kan det bidra med och har branschen förberett produkter och system för att vara flexibla?

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-07-01

Seminarie i Almedalen: Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?

2019-07-01

Seminarier i Almedalen: Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra politiker skapa mer verkstad?

2019-09-27

Industrifrukost i Eskilstuna

Läs mer