Listan som förenklar upphandling och inköp av energieffektivisering

EEF och Energikontoret i Mälardalen har tagit fram ett dokument som behandlar krav och rekommendationer vid upphandling eller inköp av energieffektiviserande produkter och tjänster. Listorna har fokus på energieffektivisering och energirelaterade produkter och är tänkt att användas som ett stöd vid utformningen av en upphandling eller vid inköp.

När mindre energi behövs reduceras utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, uppskattningsvis utgör energieffektivisering nära hälften av de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla Sveriges klimatmål. Sverige behöver sträva efter en minskning och effektivisering av energianvändningen för att uppnå dessa mål. Genom att energieffektivisera innan eventuella nya investeringar görs ser man också till att systemen och produkter sedan används optimalt!

Offentliga inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader bidrar till en minskad energianvändning och bättre klimat i Sverige. Att ställa krav gällande energifrågor i upphandling kan även bidra till att nå flera samhälleliga mål inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Men det är inte alltid helt lätt att veta vilka krav eller rekommendationer som finns gällande inköp/upphandlingar av just energieffektivisering – därför har EEF och Energikontor Mälardalen tagit fram ett dokument som behandlar detta.

EEF

28 jan 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.