Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

2020-02-03

En jämställd bransch skapar enligt forskningen mer lönsamma företag och ett bättre arbetsklimat. Energi- och installationsbranschen är tyvärr allt annat än jämställd. Enligt statistik från Installatörsföretagen (2018) jobbar endast knappt 2 % kvinnor som VVS-montörer eller elinstallatörer, och ser man till ingenjörsprogrammet i energiteknik på Mälardalens högskola är bara 18% av studenterna kvinnor (2018). Bild: Bertil Hertzberg

Simone Kreutzer Wesslund är i grunden civilingenjör och arkitekt men startade för åtta år sedan det egna företaget IG Passivhus där hon idag arbetar som VD. IG Passivhus sysslar främst med energisamordning i passivhusprojekt, erbjuder regelbundna utbildningar till passivhusexperter och passivhushantverkare samt organiserar energidagar och konferenser.  Som en tredje gren i företaget drivs en medlemsplattform där ett 60-tal företag är anslutna för att tillsammans skapa utveckling och samverkan i byggbranschen.

”Vi jobbar tillsammans för ett mer energieffektivt Sverige och träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Våra medlemmar är en del av det stora internationella nätverket iPHA och jag tycker det är viktigt att titta även utanför Sveriges gränser för att inte bli för inskränkta och för att utvecklas och lära av varandra.”

Simone visste redan som ung att hon ville arbeta med något kreativt – först var drömmen att måla och bli konstnär, men det utvecklade sig sedan till husritningar. Simone är uppväxt i Östtyskland och när muren föll kom även friheten att själv välja universitet och hon studerade då byggteknik med fördjupning i träbyggnation och arkitektur i Lübeck. För att ha råd att studera utförde hon under tiden energiberäkningar och armeringsritningar på ett byggkonstruktionskontor.

”Jag har alltid varit intresserad av trähus, och just det förde mig efter examen till Sverige eftersom jag trodde att det fanns mest kunskap och intresse för träbyggande här.”

Simone berättar att det var tufft i början av karriären – att komma in som ung tjej med den ”absurda” tanken att bygga energisnåla passivhus. Hon nämner att hon tycker att denna mansdominerade bransch fortfarande behöver fler kvinnor för en mjukare och mer utvecklande image. Hon inser att acceptans och respekt säkert har vuxit för kvinnor i byggbranschen de senaste 20 åren, men tror fortfarande att man måste bevisa sig. Hon rekommenderar att praktisera ute på byggen för att man genom att lära sig hantverket eller praktiken inte bara blir en teoretiker som kan färg, form och siffror. Simone menar att det är viktigt både för en själv, men även för att skaffa sig respekt genom att veta vad man pratar om.

IG Passivhus sysslar till stor del med utbildning och många
hantverkare de utbildar brinner för nytänkande efter att ha genomfört kurserna,
och är ofta även motiverade att förbättra byggbranschen. Tyvärr trillar de allt
för ofta sedan in i gamla arbetsrutiner – på grund av den konservativa
branschen och att de sällan får tillfälle att praktisera sina nya kunskaper.
Detta är ett område Simone önskar att hon kunde göra mer inom. Hon drömmer även
om att starta en byggherreskola för byggherrar och beställare, liknande en
körskola. Där ska man lära sig att ställa rätt krav och frågor och efteråt ska
man veta hur man kan kolla och följa upp sina krav, samt drifta och underhålla
sitt hus!

”Men jag är också stolt över de utbildningar och konferenser vi organiserar regelbundet, vårt internationella samarbete och vårt utvecklingsarbete gällande hållbara och energieffektiva lösningar. 20 år i Sverige betyder för mig 20 år av arbete med passivhus, från invandrare till egenföretagare genom en intensiv och drivande resa.”

Energi- och installatörsutbildningarna är en relevant arena även för tjejer och kvinnor – men förebilderna behöver synliggöras för att kunna inspirera och attrahera fler till en spännande bransch i utveckling och på så sätt skapa bättre förutsättningar för alla.

Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff drivs av Energieffektiviseringsföretagen och vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att kunna ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar. Projektet delfinansieras av EU med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden, alla projekt finansierade av EU ska också drivas i en social hållbarhetsdimension.

Dela