Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

Katarina Härner är fastighetschef i Enköpings kommun och den fjärde kvinnan i vår serie om kvinnorna i energi- och klimatomställningen.

En jämställd bransch skapar enligt forskning mer lönsamma företag och bättre arbetsklimat. Ändå är energi- och installationsbranschen allt annat än jämställd. Enligt statistik från 2018 (Installatörsföretagen) är andelen kvinnor som jobbar som VVS-montörer eller elinstallatörer knappt 2 %. På ingenjörsprogrammet i energiteknik på Mälardalens högskola är bara 18% av studenterna kvinnor. 

Det behövs fler tjejer i branschen

Energi- och installatörsutbildningarna är i allra högsta grad en relevant arena för tjejer och kvinnor, men vi behöver förändra bilden av dessa yrken tidigt. Genom att inspirera och attrahera fler till en spännande bransch i utveckling, kan vi skapa bättre förutsättningar för alla.

Katarina Härner är fastighetschef i Enköpings kommun och den fjärde kvinnan i vår serie om kvinnorna i energi- och klimatomställningen. Hon menar att det finns många vägar in i branschen och att efterfrågan på energieffektivisering blir allt större. ”Man kan verkligen göra skillnad i jobbet”, menar Katarina.

För henne är det bästa med att jobba med energieffektivisering hur enkelt det är att följa upp och se resultat. Hon känner att hon har möjlighet att vara med och förändra på sin arbetsplats och speciellt stolt är hon över driftpersonalen, vars engagemang för energieffektivisering ger resultat. “Det mesta med energieffektivisering är ju en vinst för samhället”, säger Katarina.

Katarinas väg till fastighetsbranschen var ganska rak. Även om hjärtat klappade som starkast under fotbollsdrömmarna som ung, fanns också ett intresse för teknik, miljö och hållbarhet. Efter att ha pluggat en eftergymnasial teknisk utbildning såg hon en annons inom fastighetsbranschen – och på den vägen var det.

Att det blev just offentlig sektor var inget självklart val, men när Katarina väl hamnade där kändes det helt rätt.

– När jag väl började jobba inom den offentliga sektorn kände jag det större perspektivet med samhällsansvaret och det har bara vuxit med åren. Det skulle vara svårt att börja i den privata sektorn idag, där man jobbar mer med vinster, berättar hon.

Chef och kvinna i branschen

Katarina upplever att hon alltid blivit bra bemött som kvinnlig chef i branschen. Faktum är att när hon vid 23 års ålder fick sitt första chefsjobb inte ens tänkte på att hon var tjej – trots att hon blev chef över elva män. Det är först på senare år som hennes kvinnliga chefskap har uppmärksammats som särskilt positivt.

”Det som kan vara positivt med att vara en kvinnlig chef är att man kommer in med en annan syn på saker. Jämställda arbetsplatser är de bästa och genom att vara en kvinnlig chef i en mansdominerad bransch har jag kunnat bidra till detta”, säger Katarina. Hon upplever att branschen tagit sitt ansvar i jämställdhetsarbetet och att fördelningen ser bättre ut idag.

Till unga tjejer vill Katarina ge följande råd:

– Man måste ta för sig. Framför allt om man som ung kommer med kunskaper om att våga ifrågasätta och utmana befintliga strukturer. Att man står på sig om man tror att en energieffektivisering kommer bli lönsam och bra. Man ska våga sätt höga mål.


Den här artikeln är skriven som en del av projekt EnOff, energieffektivisering i offentlig sektor. Syftet med projektet är att öka samarbetet inom energieffektivisering mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra mellansverige.

EEF

05 feb 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.