Kurs i varsam ombyggnad

Inom utbildningssatsningen BeställarKompetens har det tagits fram en unik kurs för de som arbetar med energieffektivisering genom varsam ombyggnad. BeställarKompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och Energi- och Miljötekniska föreningen och finansieras av Energimyndigheten.
Nästa kurstillfälle är den 19 januari. Läs mer om kursen här.

Energimyndigheten vill att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska spridas bredare bland beställare, byggherrar och fastighetsägare. Utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om och att vi därigenom ska klara de energipolitiska målen i Sverige.

EEF

19 Dec 2017

Senaste inläggen

19 Dec 2017

Kurs i varsam ombyggnad

Läs mer
06 Dec 2017

SmartFront är Årets framtidsföretag 2017

Läs mer
29 Nov 2017

Ytterligare ett steg taget mot högre målsättning

Läs mer