Webbutbildning Energismart Hotell & Restaurang

Här hittar du Energimyndighetens webbutbildningar om energieffektivisering i serien Energismarta företag. De första två utbildningarna riktar sig till företag inom hotell- och restaurangbranscherna.

Länk:   www.energimyndigheten.se/energismartaforetag