Värdering av mervärden

Åtgärder för energieffektivisering kan få fler effekter än minskade kilowattimmar eller minskade kostnader. Energimyndigheten har tagit fram ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering, till exempel ökad folkhälsa eller minskade utsläpp av växthusgaser.

Visualiserade mervärden av energieffektivisering

Verktyget riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med projekt som rör energieffektivisering.

Mer information om verktyget och om mervärden på Energimyndighetens hemsida.