Vad är Vita certifikat?

EU-kommissionen har i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) begärt att alla medlemsländer ska införa ett kvotpliktssystem för energieffektivisering (så kallade Vita certifikat). Det innebär att energiföretagen ska erbjuda sina kunder åtgärder för att effektivisera sin energianvändning.


Hur fungerar systemet?

Vi har tagit fram en förklarande bild – se här.

Vill du hellre se en förklarande film? Se här.

  • De stora elleverantörerna (som säljer el) ska minska sin årliga försäljning genom att energieffektivisera hos sina kunder. Kravet är 2,5 % år ett för att sedan succesivt öka – målet i det svenska förslaget är att reducera Sveriges el-effektbelastning med 3 GW.
  • Elleverantörerna kan göra detta på olika sätt; t.ex. kan de anlita en agent/energikonsult som ser till att deras kunder genomför tillräckligt mycket energieffektiva åtgärder. De kan även själva kontakta energitjänsteleverantörer som får i uppdrag att utföra åtgärder hos kunderna eller så har de möjlighet att anställa kompetens in-house som kan sköta detta arbete. Det finns flera olika alternativ som även går att kombinera med varandra.
  • Kostnaden som elleverantörerna har för att få till stånd åtgärderna överför de på sina kunder och slår ut den på all el de säljer. Elpriset beräknas höjas med 0,14 – 0,3 öre/kWh (vilket motsvarar ca 0,1-0,3 % av ett genomsnittshushålls elräkning.)
  • Eftersom kunderna samtidigt energieffektiviserar kommer deras totalkostnad ändå att sänkas. Den som inte genomför någon energieffektivisering kommer att få en något förhöjd elräkning.

Kvotpliktsystemet garanterar energieffektivisering och effektreducering, vilket skulle minska effektproblematiken avsevärt. Idag finns ingen marknad för effektreducering och energieffektivisering sker inte i tillräckligt stor utsträckning – det skulle ett kvotpliksystem ändra på.


Namnet Vita certifikat kommer från parallellen till så kallade Gröna certifikat, eller elcertifikat. Gröna certifikat innebär att energibolagen ska producera en viss mängd förnybar energi i förhållande till sin försäljning. På motsvarande sätt anmodas nu bolagen att effektivisera energianvändningen.

Vita certifikat är ett styrmedel som är förenligt med EU’s regler för statsstöd och har därför förutsättningar att kunna bli långsiktigt. Vita certifikat anses vara en bra metod för att få till stånd faktiska besparingar. Vidare anses certifikaten kunna innebära en god möjlighet att främja teknikutveckling.

I Sverige finns idag inte Vita certifikat. I Energieffektiviseringsdirektivet (EED) finns en möjlighet att frångå kravet om man kan visa att man sparar lika mycket genom andra styrmedel. Sverige har än så länge valt denna väg.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.