Utredningar och dokument

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring

Den 29 juni 2017 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare med uppgift att identifiera hinder för energieffektivisering, introduktion av småskalig elproduktion, energilager, samt en ökad elektrifiering av transportsektorn. Utredningen ska lyfta fram de mindre aktörernas förutsättningar att aktiveras mer på dessa marknader, i den utsträckning det kan bidra till samhälleliga mål. I uppdraget ingår även att identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat (kvotpliktssystem för energieffektivisering).

I oktober 2018 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande: Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring – förslag med effekt SOU 2018:76

I februari 2018 lämnades ett delbetänkade: Mindre aktörer i energilandskapet – Genomgång av nuläget SOU 2018:15

Förslaget ligger ute på remiss, ni hittar remissen här. Svara gärna om ni tycker att det är dags för ett konkret styrmedel för energieffektivisering remisstiden utgår den 20 november. 


Utredning från Energimyndigheten: ER 201511 Aspekter på vita certifikat

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.