Utredningar och dokument

Rapport från Utredningen om vita certifikat

Regeringen beslutade 22 december 2022 att utredningens om vita certifikat arbete ska upphöra 31 december 2022. Utredningen överlämnade då en rapport,  en lägesrapport som redovisar ett underlag från utredningens arbete, i det skick den var 30 december 2022.

Rapport från Utredningen om vita certifikat finns att ladda hem här.

Vita certifikat: Ett kvotpliktssystem för energieffektivisering

I oktober 2021 startade regeringen en ny utredning om kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. vita certifikat). Syftet med uppdraget är att åstadkomma ett marknads-baserat och kostnadseffektivt styrmedel som kan öka energieffektiviserings-takten i Sverige, bidra till att de energi- och klimatpolitiska målen nås samt underlätta en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället. Uppdraget skulle redovisas senast den 31 mars 2023, men lades ned 31 december 2022.

Kommittédirektiv 2021 – Vita certifikat  finns att ladda hem här.

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring

Den 29 juni 2017 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare med uppgift att identifiera hinder för energieffektivisering, introduktion av småskalig elproduktion, energilager, samt en ökad elektrifiering av transportsektorn. Utredningen ska lyfta fram de mindre aktörernas förutsättningar att aktiveras mer på dessa marknader, i den utsträckning det kan bidra till samhälleliga mål. I uppdraget ingår även att identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat (kvotpliktssystem för energieffektivisering).

I oktober 2018 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande: Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring – förslag med effekt SOU 2018:76

I februari 2018 lämnades ett delbetänkade: Mindre aktörer i energilandskapet – Genomgång av nuläget SOU 2018:15


Utredning från Energimyndigheten: ER 201511 Aspekter på vita certifikat

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.