Statistik från Energimyndigheten

Energimyndigheten tillhandahåller bra statistik för dig som vill lära dig om Sveriges energisystem.

På Energimyndighetens statistiksida kan du hitta:

  • Den årliga rapporten Energiläget som är en sammanställning över all energistatistik.
  • Årlig uppföljning av energipolitiska mål som presenteras i rapporten Energiindikatorer.
  • Kortsiktiga prognoser och långsiktiga scenarier över det svenska energisystemets utveckling.

Gå till Energimyndighetens statistik

 

Energiindikatorer

Energimyndigheten tillhandahåller dessutom årlig uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Energiindikatorer 2019