Rekrytera personal via EEF

Meron Ghebreab är är en resultatdriven, dedikerad och kompetent person med omfattande erfarenhet inom fastighetsbranschen, med fokus på teknisk förvaltning, projektledning, fastighetsskötsel, och drift av fastigheter. Han söker nu LIA-plats (Lärande I Arbete är en praktik som studenten gör ute på ett relevant företag), det gäller sex veckors obetald praktik i Stockhlmstrakten med start så snart som möjligt.

Här kan du läsa Merons CV  och personliga brev..


Sandra Gradin är nyexaminerad miljöekonom som även har utbildning i miljövetenskap. Hon har kunskap inom strategiska miljöbedömningar (kostnads-nyttoanalys, miljökonsekvensbeskrivning etc.) såväl som analys och rapportering av övergripande statistik. Hon beskriver sig som en engagerad och ansvarstagande person vars styrka ligger i en kombinationen av en stor insyn i miljöfrågor och en djup förståelse för ekonomi.

Läs gärna Sandras CV och personliga brev.


Sultan Aliyev is a motivated and work-oriented master student of the Energy Engineering degree of European Institute of Technology (EIT) InnoEnergy Master’s School with a strong focus on sustainability and renewable energy systems. He has developed a skill set of planning, analytical, research, team management, and project delivery skills throughout his experience of work in highly diverse teams with different cultural and educational backgrounds.

Läs gärna Sultans CV och personliga brev.