Om stödtjänster för elsystemet – faktablad från Power Circle

När dagens kraftverk fasas ut från marknaden förloras vissa egenskaper som har gett elsystemet sin stabilitet. Men de nya resurserna som introduceras – batterier, vindkraft och smart styrning av elanvändningen – har samtidigt potential att bidra till stabiliteten. Varför är det idag bara en potential och inte en realitet? Hur fungerar dagens marknader för stödtjänster? Vilken utveckling behövs framöver för att ge nya tekniker möjlighet att bidra? I detta faktablad kommer dagens marknader och de nya resursernas förutsättningar att beskrivas för att ge en bild av vilka möjligheter som finns idag och framöver.

Läs hela faktabladet här!

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.