Mervärden från EPC-projekt

Mervärden i skolor

I en kandidatuppsats har Andersson och Olausson (2015) studerat mervärden i så kallade EPC-projekt. EPC står för Energy Performance Contracting och kan även kallas Komfortavtal eller liknande. EEF samlar denna typen av energitjänster under namnet Avtal om energiprestanda.

Kandidatarbetets mål är att identifiera mervärden i EPC-projekt genomförda i skolor för att öka intresset för EPC-projekt på marknaden. Rapporten undersöker hur planerat underhåll, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll påverkas, hur försäkringspremier och villkor påverkas, hur inomhusmiljön och arbetsuppgifterna för driftpersonalen förändras.

Andersson, Carl och Olausson, Linus. 2015. Identifiering av mervärden i EPC-projekt. Kand., Kungliga Tekniska Högskolan

Mer om EPC

I Jennifer Paléns examensarbete på masternivå Kartläggning av barriärer som bromsar EPC-marknadens utveckling – En empirisk studie i Sverige besvaras frågeställningarna:

  • Vilka incitament och barriärer finns för att driva ett EPC-projekt i dagsläget?
  • Hur kan man förbättra EPC-modellen och förtydliga dess potential för att öka drivkrafterna att använda EPC som ett verktyg för att säkerställa att nationella och internationella klimat- och energimål nås?

Palen, Jennifer. 2018. Kartläggning av barriärer som bromsar EPC-marknadens utveckling – En empirisk studie i Sverige. Master., Kungliga Tekniska Högskolan

Ta del av erfarenheter från tre allmännyttiga företag i Dalarna samt ett i Norge. Dessa erfarenheter har också behandlats vid ett öppet branschseminarium där de deltagande företagen har förmedlat sina erfarenheter. 

Bergdahl, Martin. 2017. Granskning av EPC-avtal – En studie genomförd av ByggDialog Dalarna

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.