Mervärden energieffektivisering inom offentlig sektor

Den offentliga sektorn har en stor potential att energieffektivisera vid renovering och nybyggnation av exempelvis skolor och förskolor – i och med detta spelar de en viktig roll i arbetet med att öka energieffektiviseringen i Sverige. Det har visats att energieffektivisering även kan ge positiva effekter utöver energibesparing och minskade utgifter, så kallade mervärden. I dagsläget är kunskapen kring hur stora dessa värden kan vara knapphändig och därmed tas det sällan hänsyn till mervärden vid planering av energieffektiviserande projekt och upphandlingar.

I projekt EnOff har vi därför tagit fram en förstudie och en rapport som syftar till att sammanställa relevanta mervärden av energieffektivisering som beskrivits i litteraturen, med ett särskilt fokus på de typer av energieffektiviseringar och energirelaterade åtgärder som vanligen utförs inom offentlig sektor.

Utifrån detta har sedan ett verktyg tagits fram. Verktyget kvantifierar och visualiserar de mervärden som följer av energieffektiviseringsåtgärder. Syftet är att verktyget ska tydliggöra de olika mervärden som kommer med ”på köpet” när olika åtgärder för energieffektivisering genomförs. Den utvecklade versionen av verktyget är i grunden baserat på verktyget “Visualiserade mervärden av energieffektivisering” som tagits fram av Energimyndigheten.

Du hittar förstudien, rapporten och verktyget här!

Rapporten är en del i projektet ’Energieffektivisering i offentlig sektor (EnOff)’ som syftar till att öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv i Östra Mellansverige för att se till att mer energieffektivisering sker.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.