Mervärden energieffektivisering inom offentlig sektor

Den offentliga sektorn har en stor potential att energieffektivisera vid renovering och nybyggnation av exempelvis skolor och förskolor – i och med detta spelar de en viktig roll i arbetet med att öka energieffektiviseringen i Sverige. Det har visats att energieffektivisering även kan ge positiva effekter utöver energibesparing och minskade utgifter, så kallade mervärden. I dagsläget är kunskapen kring hur stora dessa värden kan vara knapphändig och därmed tas det sällan hänsyn till mervärden vid planering av energieffektiviserande projekt och upphandlingar.

I projekt EnOff har vi därför tagit fram denna förstudie som syftar till att sammanställa relevanta mervärden av energieffektivisering som beskrivits i litteraturen, med ett särskilt fokus på de typer av energieffektiviseringar och energirelaterade åtgärder som vanligen utförs inom offentlig sektor!

Förstudie: Mervärden av energieffektivisering inom projekt EnOff 200605

Rapporten är en del i projektet ’Energieffektivisering i offentlig sektor (EnOff)’ som syftar till att öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv i Östra Mellansverige för att se till att mer energieffektivisering sker.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.