Kontrakt

Upprätta ett kontrakt med den anbudsgivare som vinner anbudsutvärderingen. Då blir det tydligt för båda parter vad som gäller och skulle något mot förmodan gå fel så finns tydliga regler även för det. Be entreprenören fylla i bifogat standardkontrakt*. Det är viktigt att ni båda undertecknar det innan arbetet påbörjas. Kontraktsmallen hittar du här: Mall för kontrakt BKK fast pris.

* Formulär 1/06 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BBK) och anpassat till ABT 06. Formuläret finns även att hämta på https://www.sverigesbyggindustrier.se/affarsavtal

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.