Material och verktyg för bostadsrättsföreningar

Handbok

Energi- och klimatrådgivningen har tagit fram en handbok som vänder sig till bostadsrättsföreningar i flerbostadshus och mindre fastighetsägare som vill minska energikostnaderna och miljöpåverkan från sin energianvändning. Handboken är ett stöd i arbetet med energieffektivisering och byte av värmesystem.

BRF Energieffektiv – Handbok för bostadsrättsföreningar

Jämför med andra

Kolla upp hur er bostadsrättsförening ligger till jämfört med andra på www.brfenergi.se. Projektet  Brf Energi drivs av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i samarbete med Metry, HSB, och ElectriCITY, och det finansieras av Energimyndigheten genom programmet E2B2. Bostadsrättsföreningar över hela Sverige är välkomna att registrera sig för att dela och jämföra sin energidata, och eftersom sidan är öppen för alla kan informationen enkelt delas med t.ex. boende eller fastighetsförvaltare.