Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

Energimyndigheten har tagit fram en guide för energieffektivisering. Guiden vänder sig till både stora och små företag inom alla sektorer och är tänkt att vara ett stöd för de företag som genomfört en energikartläggning och nu vill ta steget vidare till att genomföra åtgärder.

Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder