Guide för energiexperter: Hur man målgruppsanpassar energideklarationer

EEF har tagit fram en mall för försättsblad till energideklarationer, som kan användas av energiexperter som ett tillägg till energideklarationerna. Försättsbladet ska förtydliga för unden hur de kan gå till väga för att fortsätta sitt energiarbete efter utförd deklaration. Kommunikationen av resultaten av deklarationerna kan förbättras och deklarationerna behöver bli mer målgruppsanpassade, därför togs denna mall fram.

Ladda ner mallen i PDF: Försättsblad energideklarationer, kartläggningar
Ladda ner mallen i Word: Försättsblad energideklarationer, kartläggningar

Ladda ner exempel på hur ni kan använda mallen i PDF: Exempel – Försättsblad energideklarationer, kartläggningar

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.