EUs taxonomi – gröna investeringar

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. Tanken är att genom taxonomin styra investeringar till den gröna sektorn.

EUs nya taxonomibeslut* innebär sänkta krav för både nya och befintliga byggnader

Sänkta krav för befintliga byggnader var högst rimligt, då det tidigare förslaget innebar att endast 1-2 % av byggnaderna i Sverige skulle klassats som ”gröna”. Nu blir andelen 15%. Det stämmer bättre med hur klassningen kommer att falla ut i andra medlemsländer. Bra beslut, anser EEF.

EU har beslutat (210421) att ändra definitionen av gröna fastigheter jämfört med tidigare förslag. Nu gäller följande:

Nya byggnader – energiprestanda ska vara 10% lägre än kraven i byggreglerna (tidigare förslag 20% bättre)
Renovering av byggnader – renoveringen ska minska energiprestanda med minst 30% (samma som tidigare)
Befintliga byggnader – Byggnaden ska vara tillhöra topp 15 % avseende energiprestanda i Sverige (tidigare krav var energiklass A, motsvarande ca 1-2% bästa i Sverige).

Läs mer här: https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.