Energy Efficiency Directive

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) är ett av de viktigaste direktiven på EU-nivå som styr lagar och regler gällande energieffektivisering i Sverige. Sveriges arbete med energieffektivisering påverkas framförallt av Energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft den 4 december 2012. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. Den senaste revideringen av direktivet beslutades i december 2018. Revideringarna innehåller bland annat:

  • Ett nytt mål för energieffektivisering på 32,5 % till 2030 (artikel 1)
  • Krav på medlemsländerna att genomföra årliga besparingar på 0,8% (artikel 7)
  • Individuell mätning och kostnadsfördelning för värme, kyla och varmvatten för hushållsbruk (artikel 9)

Revideringarna ska nu införas i alla medlemsländer.

 

Originaldirektivet hittar du här: Energieffektiviseringsdirektivet 2012 (svensk översättning här: EED 2012 SVE)
Revideringen från 2018 kan du läsa här: Energieffektiviseringsdirektivet 2018
Enkät om översynen och revisionen av direktivet 2021 här: Enkät EED 2021

(Sistnämnda dokument syftar till att samla in åsiker och förslag från intressenter och medborgare om översynen och revisionen av direktiv 2012/27/EU: Energieffektiviseringsdirektivet, planerad till juni 2021.)

 

På EU-kommissionens hemsida finns mer information.

Nyheter: Commission proposes new rules for consumer centred clean energy transition 

 

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.