Energy Efficiency Directive

Energieffektiviseringsdirektivet (EED)

Sveriges arbete med energieffektivisering påverkas av lagar och regler på EU-nivå, framförallt av Energieffektiviseringsdirektivet (EED). Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft den 4 december 2012. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU.

Den senaste revideringen av direktivet beslutades i december 2018. Revideringarna innehåller bland annat:

  • Ett nytt mål för energieffektivisering på 32,5 % till 2030 (artikel 1)
  • Krav på medlemsländerna att genomföra årliga besparingar på 0,8% (artikel 7)
  • Individuell mätning och kostnadsfördelning för värme, kyla och varmvatten för hushållsbruk (artikel 9)

Revideringarna ska nu införas i alla medlemsländer.

 

Originaldirektivet hittar du här: Energieffektiviseringsdirektivet 2012
Revideringen kan du läsa här: Energieffektiviseringsdirektivet 2018

 

På EU-kommissionens hemsida finns mer information.

Nyheter: Commission proposes new rules for consumer centred clean energy transition