Ställa energikrav

Hur ni formulerar och följer upp energikrav i er BRF

Detta dokument riktar sig till bostadsrättsföreningar (och mindre fastighetsägare) som står inför att handla upp och genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Dokumentet syftar till att fastighetsägaren ska få så energieffektiva lösningar som möjligt när de genomför åtgärder – samt hjälp med att formulera kraven och hur kraven sedan kan följas upp.

Kraven och uppföljningsmetoderna är en balans mellan korrekthet och enkelhet. Vi har ibland valt det enkla framför ett mer komplicerat krav (som kanske nått längre energimässigt men som samtidigt löper en större risk att inte användas alls eller inte följas upp).

Ladda hem vägledningen här!

Fördjupning
I bifogade dokument för respektive bostäder och lokalfastigheter finns av Bebo och Beloks rekommenderade kravnivåer för energi. Ta ut de krav som är relevanta för ert projekt och skriv in dessa i den Tekniska beskrivningen eller hänvisa där till att Bebos respektive Beloks kravnivåer ska gälla för projektet. Ni kan även ladda hem Energikrav Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus)

I den högra kolumnen finns minimikrav, till stor del enligt BBR, Boverkets Byggregler. Det är krav som måste följas vid uppförande eller ändring av byggnad. I kolumnen bredvid finns Bebos energikrav, vilka vi rekommenderar att ni använder.

För lokaler finns liknande dokument: Ladda hem Energikrav Belok (Beställagruppen för lokaler).

Gå i dokumentet direkt till Tekniska rekommendationer respektive Rekommendation vid större ombyggnad. EEF rekommenderar att ni använder kravnivå A då den nivån är långsiktigt lönsammare än nivån B.

 

 

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.