Energiforsk: Lowering prices in a hurry

Studien ”Lowering prices in a hurry” har genomfört analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige. Några slutsatser:

– Minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.
– För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.
– 10 procent minskad efterfrågan i hela Europa skulle kunna minska elpriserna för konsumenter i elområde 3 och 4 med cirka 1,70 kronor per kWh.
– 5 procent minskad efterfrågan enbart i elområde 3 och 4 skulle minska priserna där med cirka 40 öre per kWh, även om Europas elanvändning inte minskar.

Bakom studien står Energiforsk, Ea Energy Analyses, Energy Modelling Lab och Profu.

Ladda ner rapporten här: Lowering prices in a hurry, Energiforsks rapport -2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.