Krossade myter om energieffektivisering

100% Förnybart lanserar en ny plattform: ’Energigranskaren’. Energigranskaren bevakar energidebatten och bemöter löpande myter och missförstånd om förnybar energi som sprids i sociala medier. Vilka missförstånd finns om energieffektivisering? EEF lyfter upp och bemöter tre av de vanligaste.

Till följd av den intensiva energipolitiska debatten, med klart populistiska inslag, i årets valrörelse lanserar 100% Förnybart en ny plattform: ’Energigranskaren’. Energigranskaren bevakar energidebatten och bemöter löpande myter och missförstånd om förnybar energi som sprids i sociala medier.

– Det förekommer tyvärr i stor utsträckning direkt felaktiga eller missvisande påståenden om vad omställningen mot ett förnybart energisystem innebär, säger Maria Röske, ordförande 100% Förnybart. I kölvattnet av de extrema energipriser vi upplever just nu, har den energipolitiska debatten blivit allt viktigare i valrörelsen men också alltmer polariserad och bitvis även populistisk. Därför vill vi bidra till en mer sansad och faktaunderbyggd diskussion. Vi hoppas att Energigranskaren väcker intresse och används av bl.a .media under valrörelsen för att kunna ställa kloka frågor och följdfrågor till de som i höst aspirerar till en förtroendevald position i kommun, region eller riksdag.

Vad finns det då för myter om just energieffektivisering? Ganska många visar det sig. I debatten hör man till exempel ofta om att det inte behövs styrmedel för energieffektivisering, att åtgärder kommer att genomföras ändå då de är lönsamma. Detta stämmer tyvärr inte, vore det så enkelt hade vi i Sverige inte haft en så orealiserad potential. Det är vid det här laget välbelagt inom beteendeekonomin att vi människor långt ifrån alltid fattar ekonomiskt rationella beslut. Varken privat eller på en kollektiv nivå, i företag eller i sektorer.

Gällande styrmedel så sprids det även felaktig information om Vita certifikat. Vita certifikat innebär inte att man ger energibolagen rätt att gå in i, ta över och utföra åtgärder i en verksamhet eller byggnad. Vita certifikat fungerar istället som ett erbjudande från ett energibolag eller annan samarbetspartner om att bistå ekonomiskt, eller på annat sätt, för att utföra energieffektiviseringsåtgärder hos mottagaren. Det är ett slags kvotpliktssystem för energieffektivisering som innebär att den som är kvotpliktig (ett energiföretag) ska erbjuda sina kunder åtgärder för att effektivisera sin energianvändning.

Energigranskaren dementerar även missuppfattningen om att Sverige redan har genomfört all lönsam energieffektivisering. Det är långt ifrån sanningen. Tvärtom är potentialen att effektivisera ytterligare stor. Sveriges mål för energieffektivisering är att vi ska ha uppnått 50% effektivare energianvändning till 2030 (jämfört med 2005). Enligt Energimyndigheten är måluppfyllelsen idag 29%, och kraftiga satsningar krävs för att nå målet.

Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Energieffektiviserande investeringar skapar dessutom bättre förutsättningar för att bygga ut den förnybara energiproduktionen så att den kan möta våra behov.

EEF

01 sep 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.