EEF: kräv halverat energibehov för att få del av stödet till flerbostadshus

EEF har tillsammans med fem andra föreningar tagit fram förslag på nya krav för stödet till renovering i flerbostadshus.

Förra veckan släppte Aktuell hållbarhet en debattartikel skriven av EEF, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Swedisol, El- och Belysningsbranschen samt Isoleringsfirmornas förening. Den berör det stöd till renoveringar i flerbostadshus som regeringen lanserade tidigare i höstas, där EEF tillsammans med de andra föreningarna nu kräver skärpta åtgärdspaket för att få ta del av stödet.

Tidigare har föreningarna gemensamt skickat in ett brev till Boverket, Energimyndigheten, Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet med sina inspel på Sveriges renoveringsstrategi. Läs mer om det här.

Sedan brevet har föreningarna nu tagit fram följande gemensamma nämnare, som åtgärderna för renoveringsstrategin bör ha:

– tillsammans halvera byggnadens energibehov

– minska behovet av el och värme på vintern

– hjälpa flerbostadshusägarna att anpassa användningen efter tillgången på energi

– leda till bättre inomhusmiljö

– ge god långsiktig lönsamhet.

De samlade föreningarna menar att det här är viktigt eftersom renoveringar behöver leda till bättre inomhusmiljö. Idag är vi inomhus 90 procent av vår tid, men hälften av våra flerbostadshus klarar inte kraven på luftomsättning. En god inomhusmiljö bidrar positivt till folkhälsan och minskar på sikt kostnaderna för hälsovård.

Läs hela debattartikeln här.

EEF

14 dec 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.