Kommunerna vill prioritera energieffektivisering högre

Två tredjedelar av landets kommunpolitiker ser energieffektivisering som mycket viktigt för att nå klimatmålen. Det visar en ny undersökning som genomförts av Energieffektiviseringsföretagen.

Två tredjedelar av landets kommunpolitiker ser energieffektivisering som mycket viktigt för att nå klimatmålen. Dessutom anser de ansvariga tjänstemännen att renovering och effektivisering av de egna fastigheterna bör prioriteras högre. Det visar en ny undersökning som genomförts av Energieffektiviseringsföretagen.

– Kommunerna vill energieffektivisera mer, och vi i branschen måste göra det enklare för dem att komma i gång och erbjuda lösningar som fungerar i praktiken. Det är bra både för kommunerna, leverantörerna och klimatet, säger Lotta Bångens, VD för Energieffektiviseringsföretagen.

Energieffektiviseringsföretagens enkätundersökning omfattade 2 243 kommunpolitiker från hela landet och fastighetsansvariga tjänstemän från 143 av landets 290 kommuner. Båda grupperna upplever att det finns behov av energieffektivisering av kommunens egna fastigheter och 60 procent av de ansvariga tjänstemännen vill att arbetet ska prioriteras högre.

Kortsiktiga ekonomiska perspektiv och krångliga och tidskrävande upphandlingar sätter ofta käppar i hjulet för energieffektivisering, något som vår enkät bekräftar. Detta trots att både politiker och tjänstemän är överens om fördelarna i form av minskade driftskostnader och minskad klimat- och miljöpåverkan, säger Lotta Bångens.

Energieffektiviseringsföretagen har nyligen tagit fram en ny modell för upphandling av energieffektivisering i offentliga byggnader. Med EnOff, som modellen kallas, räcker det med en enda upphandling för att effektivisera ett helt bestånd med flera byggnader. Genomförandet utförs stegvis, som optioner, och bygger på samverkan mellan beställare och leverantör.

– Det stegvisa genomförandet sänker tröskeln och ger kontroll över kostnader och resultat genom hela projektet. Vi behöver få i gång en renoveringsvåg i Sverige och hoppas att en enklare upphandlingsmodell kan bidra till det, säger Lotta Bångens.

Lotta Bångens. VD Energieffektiviseringsföretagen
EEF

15 dec 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.