Kommunerna behöver hjälp att energieffektivisera

I september gav regeringen i uppdrag till länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner och regioner gällande energibesparingsåtgärder. Har länsstyrelserna den konkreta sakkunskapen för detta uppdrag, och vad det är kommunerna ska göra rent konkret? EEF erbjuder hjälp.

I början på september gick Regeringen ut med ett uppdrag till utvalda statliga myndigheter: att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Ett steg i rätt riktning – men i uppdraget krävs det bara att statliga myndigheterna redovisar sin energianvändning och vilka åtgärder de gör. EEF eftersöker krav även på genomförande.

Uppdraget omfattar även länsstyrelserna som ska erbjuda stöd till kommuner och regioner gällande energibesparingsåtgärder. EEF ställer sig frågan till om länsstyrelserna har den konkreta sakkunskapen för detta uppdrag, och vill även lyfta frågan om vad det är kommunerna ska göra rent konkret? Utan tydliga krav finns risken att väldigt lite faktisk energieffektivisering genomförs.

Hur ser vi till att kommunerna energieffektiviserar på bästa sätt?

EEF genomförde nyligen projektet EnOff – Energieffektivisering i offentlig sektor. Projektet syftade till att öka energieffektiviseringstakten inom offentlig sektor i Östra Mellansverige. Bland annat togs det fram en ny modell, EnOff-modellen, för att underlätta upphandling av energieffektivisering i offentliga byggnader.

Utöver detta togs det i projektet även bland annat fram verktyg och mallar samt krav och rekommendationer – för att underlätta kommunernas energieffektiviseringsarbete på så många plan som möjligt.

EEF delar med sig av informationen till Sveriges länsstyrelser och hoppas på att kunna realisera så mycket energieffektivisering som möjligt.

EEF

26 okt 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.